Haitští studenti získali uznání

Haitští studenti získali uznání

Na konci října uspořádala Charita ČR vědomostní soutěž v haitské venkovské oblasti Leogane. Soutěže se účastnilo 64 škol, které v současné době s Charitou ČR spolupracují na zlepšení kvality výuky.

Vítězové a pořadatelé znalostní soutěže a Lukáš Voborský, vedoucí mise Charity ČRStudenti, učitelé a ředitelé škol se s podporou Charity ČR i dalších organizací (UNICEF, Úřad pro oblastní školy haitiského Ministerstva školství) účastnili turnaje znalostí, kde děti dostaly možnost ukázat, co se naučily. Nejlepší studenti a školy získali uznání a také materiály a podklady k výuce. Učitelé a ředitelé z různých škol se mohli vzájemně seznámit a podělit se o své zkušenosti a úspěchy se vzdělávacím programem Charity ČR.

„Problém vzdělávání na Haiti je považován za jednu z priorit rozvoje země. Slabinou je především nízká kvalifikace učitelů. To je důvod, proč se právě podpora zdejšího vzdělávání stala jednou ze strategických aktivit Charity ČR," říká Marcela Roche, manžerka pro vzdělávací programy Charity ČR na Haiti, která vede vzdělávací program.

Díky úspěchům jednotlivých škol a jejich studentů i zaměstnanců se daří povzbudit k další spolupráci v oblasti vzdělávání celé místní komunity v Leogane a jeho okolí. Marcela Roche a její tým haitských specialistů pracuje na zviditelnění dosažených pozitivních změn a snaží se prosazovat celkovou reformu školství v zemi.