Michel Roy navštívil hurikánem zasažené Haiti

Nerlande Clairveau a její rodina obdržela od Charity balíček potravin a hygienických potřeb (foto: Caritas Canada/Kelly Di Domenico).

Generální tajemník Caritas Internationalis Michel Roy před třemi týdny navštívil katastrofou stižené jihozápadní Haiti. Svůj zážitek popsal následovně: „Když jsem cestoval zmíněným krajem, napadalo mě jediné – devastace. Situace mi připomněla krajinu v Hirošimě a Nagasaki po atomovém útoku. Kde prve rostla vegetace, zeje nyní poušť. Spatřil jsem jen minimum ptáků a zvířat – cyklón totiž pohltil téměř všechno.

Škody v diecézi Les Cayes (foto: Caritas Canada/Kelly Di Domenico).Zůstalo zde pár stromů bez listí, stojících jako stěžně lodí sahající k oblakům. Další vyvrátil vítr z kořenů a zanechal jen vědomí prázdnoty. Půdu promáčely neustávající deště i následné povodně. Nepřítomnost stromů navíc znamená i nulovou ochranu před záplavami. Místní lidé proto zvolili odchod ze svých domovů, který ovšem znesnadňovaly cesty zahrazené padlými kmeny, větvemi, hlínou i kamením.

Následkem hurikánu zahynulo více než 800 lidí. Ti, co přežili, ale čelí nesnadným podmínkám. Většina domů sestávala z náchylného materiálu a bouře je úplně zničila. Proto nyní jejich majitelé hledají útočiště v pevnějších stavbách.

Nepoškozené školy a administrativní budovy dočasně slouží jako přístřeší potřebným. Jiní si vybrali raději cestu do Port-au-Prince za příbuznými. Zda se někdy vrátí do své domoviny, zatím neví.

Na jihozápadním pobřeží, stejně jako v kopcích a horách, leží domy srovnané se zemí. Mnoho dalších přišlo o střechu. Vybrané rodiny získaly od Charity celty na zakrytí, nedostalo se ovšem na všechny. Ochrana před deštěm, větrem i spalujícím sluncem přitom platí za nezbytnost. Lidé si přejí i vlnitý plech, díky němuž si mohou vytvořit stín.

Hurikán částečně či úplně zničil také většinu kostelů, biskupství a farních domů. Mše se konaly v kostelech bez střechy, a to v dešti i za slunečního svitu. Zkázy došla rovněž úroda. Ze stromů popadaly kokosové ořechy, na polích a zahradách nic nezůstalo a bouři přežilo jen velmi málo kuřat nebo koz.

Na Haiti proto působí Charita, která podporuje především domácnosti ze špatně přístupných oblastí, k nimž se nedostala pomoc od ostatních organizací. Děláme, co můžeme, abychom pomohli, potřeby ale zůstávají veliké. Rozdali jsme hygienické a jídelní pomůcky, nádobí a nářadí. Zahájili jsme naše programy a brzy požádáme o finanční pomoc ve výši 3 miliony eur k dlouhodobé obnově regionu. Situace se totiž mnohým zdá horší než v roce 2010 po zemětřesení. V nesnázích se nyní ocitá přes 2 miliony lidí.

Všechno se musí znovu postavit nebo opravit a musí se znovu vypěstovat úroda. Přestože jsou Haiťané velmi odolní, potřebují pomoc zvenčí, včetně té psychologické. Musí najít sílu začít nový život,“ dokončil své vyprávění Michel Roy.

Článek byl převzat z caritas.org.