Charita ČR se loučí s Filipínami

Loučení s Filipínami (foto: Jakub Žák)

Bezmála patnáct milionů korun na obnovu země, přes pět tisíc podpořených rodin a více než osm set farmářů zapojených do zemědělských projektů. Tak by se dalo v hrubých obrysech načrtnout působení Charity ČR na Filipínách po ničivém tajfunu. Pojďme si na následujících řádcích připomenout, jak to celé začalo, jak nedocenitelnou pomoc Charita ČR Filipínám poskytla a zda se jí podařilo dovést vše do zdárného konce. Součástí článku je video s rozhovory o trnité cestě k uzdravení zdevastovaných ostrovů.

Na začátku listopadu roku 2013 se na Filipíny přihnal vítr o rychlosti přes tři sta kilometrů v hodině a zpustošil velkou část území. Druhý nejničivější tajfun filipínské historie dostal jméno Haiyan (mezi místními Yolanda), vyžádal si tisíce lidských životů (oficiální údaje hovoří o 5 703 oficiálních obětech pouze na Filipínách a dalších stovkách pohřešovaných), statisíce lidí připravil o střechu nad hlavou a způsobil humanitární krizi obrovských rozměrů.

Tajfun zemi zcela zpustošilCharita Česká republika byla jednou z prvních organizací, která na Filipíny dorazila, a okamžitě začala s humanitární pomocí, na niž posléze navázala rozvojová spolupráce. Celkem tady pomáhala tři a půl roku, během kterých uskutečnila řadu projektů zaměřených na vzdělávání a zemědělství. Na mnoha místech přitom zůstala jedinou aktivně působící zahraniční organizací.

V rámci programů orientovaných na vzdělání darovala Charita ČR tabule, lavice a další školní pomůcky sedmi školám na filipínském ostrově Samar. Součástí zemědělských projektů bylo také zavádění metod až dosud netradičních pro filipínské farmáře. Ti ale díky Charitě ČR získali k novým způsobům pěstování důvěru a někteří se pak dobrovolně se vzdávali prověřených zvyků. Na Filipínách tak dostalo šanci farmaření odolnější vůči přírodním katastrofám, druhově pestřejší zemědělství, výroba vlastních organických hnojiv a krmiv pro domácí zvířata, pěstování vlastní organické zeleniny, zpracování buvolího mléka, výroba sýrů a banánových čipsů, zakládání drobného podnikání i prodej vlastních produktů na místním trhu. A to je výčet jen části zemědělských projektů financovaných z částky 562 820 eur, kterými Charita ČR společně se svými dárci a partnery na obnovu Filipín přispěla.

Ženy zpracovávají buvolí mléko, vyrábí sýr i banánové lupínky. (foto: Jakub Žák)Více než tříleté působení Na Filipínách se dovršilo letos na jaře, ale společně se svými partnery Charita ČR zdejší obyvatele i nadále podporuje. S filipínským Ministerstvem zemědělství, Institutem pro vzdělávání v zemědělství a místní rozvojovou organizací Rice Watch pořádají na charitních minifarmách školení pro farmáře z ostrova Samar.

Část z nich je zaměřena i na lepší připravenost farmářů čelit přírodním pohromám v podobě tajfunů nebo fenoménu El Niño. Filipíny totiž z hlediska přírodních katastrof stále patří k nejohroženějším oblastem. Ničivých tajfunů přibývá a období sucha se prodlužují. Země čelí zemětřesením, vlnám tsunami a extrémním záplavám. V dlouhodobém horizontu vyvíjení nových metod ovšem prospěje nejen tady. Drsné prostředí představuje nejlepší zázemí pro vývoj a testování pěstitelských postupů, které se uplatní v nestabilních klimatických podmínkách a zároveň budou ekologicky šetrné. Působení Charity ČR na Filipínách by tak jednou mohlo být užitečné i českým zemědělcům.

Více o projektech Charity ČR na Filipínách najdete zde.

Podívejte se také na video Jakuba Žáka, na němž farmáři a zaměstnanci Charity ČR na Filipínách hovoří o tom, jak se jim díky Charitě dařilo obnovit své živobytí.