Ze zemědělského odpadu organická hnojiva

Během vyčkávání na příchod dešťů, které ukončí dlouhotrvající období sucha, se zemědělci zapojení do aktivit Charity ČR na podporu organického zemědělství učí, jak vlastnoručně vyrobit domácí bio hnojiva. Všechny složky pochází z jejich vlastních farem, nebo je lze pořídit na místních trzích. Právě proto se dají vyrobit téměř zdarma.

Zvolené ingredience závisí na tom, k čemu se má výsledné bio hnojivo používat. "Fermentované ovocné šťávy" podporující kvetení a zrání ovoce se vyrábí z částečně tlejících dýní, zatímco takzvané "orientální bylinné živiny" bojující proti padlí a plísni se získávají smísením fermentovaného česneku, cibule a zázvoru spolu s melasou. Místně pěstovaný vodní špenát (kangkong) se používá pro výrobu "fermentované rostlinné šťávy" účinné pro posílení mikrobiální aktivity v rostlinách.

Vlastnoručně vyráběná domácí organická hnojiva představují jak skvělý způsob péče o rostliny dodáním potřebných živin, tak účinnou metodu použití zemědělského odpadu.