Organické zemědělství II

Ilustrační obrázek (foto: Jakub Žák).Název projektu: Systém diverzifikovaného organického zemědělství II

Doba trvání projektu: duben 2016 až březen 2017

Partnerská organizace: Centrum sociálních služeb Diecéze Calbayog (DSAC)

Zaměření projektu: Zemědělství, živobytí

Cíl: Zvýšení zemědělské produktivity zemědělců v sedmi vesnicích zasažených tajfunem Haiyan.

Cílová skupina:

  • 5 sdružení ekologických zemědělců v oblasti Basey
  • 4 sdružení ekologických zemědělců v oblasti Marabut
  • Obyvatelé 7 vesnic v oblasti Marabut a Basey

Země/oblast: Provincie Samar, území Marabut a Basey / Filipíny

Popis projektu:

Od května 2014 do března 2016 podporovala Charita ČR Centrum sociálních služeb Diecéze Calbayog ve snaze o obnovení zemědělské produkce na filipínském ostrově Samar stiženém v listopadu 2013 tajfunem Haiyan. V rámci svých aktivit školila Charita ČR místní farmáře v nových postupech udržitelného pěstování plodin a ve způsobech snižování rizik přírodních katastrof.

Od dubna 2016 navazuje Charita ČR na Filipínách na předchozí aktivity, přičemž se zaměří zejména na rozšíření pěstování rýže metodou intenzifikace v 7 zemědělských vesnicích – ve vesnici Buenavista, Cogo, Iba, Sawa, New San-Augustin, Panan-Awan a Osmena. Z původních 17,25 hektarů plánuje zavést různé druhy bio rýže až na 80 hektarů. Ve vesnicích také založí společná úložiště pro semena rýže určená k budoucímu vysetí. Z farmářů se v průběhu roku stanou podnikatelé, kteří svoji úrodu budou schopni prodávat a porozumí i podnikatelskému plánování.

Členi zemědělských sdružení posílí své schopnosti, díky nimž začnou nabízet svoji úrodu přímo na trh. Dojde k prohloubení připravenosti obyvatel 7 vesnic na příchod přírodních katastrof i na průběžné změny klimatu dotýkající se jejich živobytí.

Charita ČR dále ve třech oblastech uskuteční pro celkem 210 účastníků jednodenní fórum zemědělců zaměřené na seznámení s metodou intenzifikace rýže a sdílení zkušeností z jejího užívání. Proběhne rovněž hromadné setkání pěstitelů ze všech tří oblastí.

Zmíněných 210 zemědělců projde i školením o kvalitě semen a jejich třídění, stejně jako o způsobu, jak založit obecní úložiště pro semena určená k dalšímu výsevu.

V neposlední řadě pak každé ze 7 zemědělských sdružení projde sérií tří školení na téma odpovídající potřebám konkrétní oblasti a získá semena či další nezbytné vybavení pro umožnění setí a následné péče o pole.

Charita ČR svým programem odpovídá na potřebu zvýšení produkce a příjmu a tím i zajištění potravinové bezpečnosti obyvatel dané oblasti a rovněž na potřebu různorodosti pěstovaných plodin, díky čemuž se sníží závislost na kokosových palmách.

Do aktivit se také zapojují ženy, a to manželky farmářů i rybářů se zájmem naučit se novým postupům. Charita ČR podporuje organické zemědělství, které lze v místních podmínkách provozovat nízkorozpočtově. Ženy se například učí, jak si vyrobit domácí hnojiva a pesticidy. Seznamují se rovněž se zásadami finanční gramotnosti a zpracováním zemědělských produktů umožňujícím domácnostem si přivydělat.

Rozpočet celkem: 4 571 942 Kč

Donor: Charita Itálie, Charita Rumunsko, Charita ČR humanitární sbírka