Organické zemědělství

Farmář z ostrova Samar při práci.Název projektu: Systém diversifikovaného organického zemědělství

Doba trvání projektu: prosinec 2014 až březen 2016

Partnerské organizace:

  • Centrum sociálních služeb Diecéze Calbayog (DSAC)
  • SRI-Pilipinas (System of Rice Intensification Philipinas, Systém Intenzifikace rýže Filipíny)

Zaměření projektu: Živobytí, zemědělství

Cíl: Zvýšení zemědělské produktivity pěstitelů rýže a zeleniny v sedmi vesnicích zasažených tajfunem Haiyan v provincii Samar

Cílová skupina:

  • 7 vesnic v oblasti Marabut a Basey
  • 5 sdružení ekologických zemědělců v oblasti Basey
  • 4 sdružení ekologických zemědělců v oblasti Marabut

Země/oblast: Provincie Samar, území Marabut a Basey (Filipíny)

Popis projektu:

V listopadu 2013 zasáhl Filipíny tajfun Haiyan, místně zvaný Yolanda. Největší škody napáchal v provincii Východní a Západní Samar. Zemědělci v obou oblastech existenčně závisí na pěstování rýže a kokosových palem. Tajfun zničil kokosové háje z 80 % a zatopil rýžová pole slanou mořskou vodou. Vypěstování nových kokosových palem přitom trvá až 9 let a odsolení půdy je časově náročné, protože závisí na intenzitě dešťů odplavujících sůl.

Samar patřil již před katastrofou k místům s největším procentem chudoby na Filipínách (44 %). Nenachází se zde žádný průmysl. Místní mohou těžit pouze ze zemědělství a rybolovu. Obnovení zemědělské produkce je proto nezbytné.

Systém různorodého organického zemědělství navazuje na pilotní projekt CROPS, který Charita ČR společně s místním Centrem sociálních služeb Diecéze Calbayog (DSAC) zahájila na Filipínách v červnu 2014, a pomohla tak 287 zemědělcům v šesti vesnicích oblasti Marabut a Basey.

Od prosince 2014 do prosince 2015 Charita ČR a Centrum sociálních služeb představují a prosazují zavedení systému SRI (System of Rice Intensification, metoda tzv. intenzifikace rýže). Metoda znamená zvýšenou produkci rýže a zároveň snížení provozních nákladů a vyhýbání se používání chemických hnojiv. Postup se již úspěšně testoval ve více než 40 zemích (např. v Indonésii, kde působila i Charita ČR v Acehu), stejně tak téměř ve všech regionech Filipín.

Zemědělci v oblasti Marabut a Basey se s metodou teprve seznámí, a to prostřednictvím nejrůznějších školení. Dozví se také, jak bojovat proti různým škůdcům a chorobám a jak si mohou vyrobit vlastní hnojiva nebo pesticidy. Mimo jiné vysadí do rýžových polí kachny coby součást programu integrovaného zemědělství.

Charita ČR společně s místním partnerem zaměřuje svou pozornost opět i na ženy, které stojí za polovinou rýžové produkce. Po tajfunu Haiyan v roce 2013 však doposud nebyly ve většině případů zahrnuty do programů obnovy hospodářství.   

DSAC spolu s organizací SRI-Pilipinas poskytnou v předchozích letech založeným zemědělským sdružením školení o metodě organického pěstování i různorodého zemědělství, které spočívá v pěstování plodin s různou vegetační dobou, aby mohli farmáři sklízet úrodu během celého roku, dále v pěstování obchodně zajímavých plodin a v chovu drobného zvířectva. Vznikly také cvičné mini-farmy k prokázání funkčnosti této metody pěstování.

Rozpočet celkem: 4 892 401 Kč

Donor: Charita ČR (humanitární sbírka), Charita Itálie (veřejná sbírka), Charita Rumunsko (veřejná sbírka)