Ředitel Charity ČR se vrátil z monitorovací cesty na Filipínách

Zpracování papayi ve vesnici Panan Awan na tzv. Papaya pickles – obdobu naší nakládané zeleniny.

Lukáš Curylo podnikl v doprovodu generálního sekretáře Jakuba Líčky a vedoucího Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Lukáše Laubeho návštěvu Filipín. Zavítal do všech oblastí, kde Charita ČR usiluje o zlepšení živobytí obyvatel stižených v listopadu 2013 tajfunem Haiyan.

V bio zahradě ve vesnici Iba používají proti plevelu zuhelnatělé otruby z rýže.  Místní lidé se mohli pochlubit zejména objemem sklizně po zavedení takzvaného systému SRI (System of Rice Intensification, metoda intenzifikace rýže). Spočívá ve vysazování pouze jedné sazenice v širokých rozestupech, čímž rostlina dovede vytvořit bohatší kořeny i více plodných stébel. Kořeny zapuštěné hlouběji do půdy přitom nevyžadují stálou závlahu, ušetří se na osivu a usnadní pletí. Rýže se stává odolnější vůči přírodním podmínkám (například suchu nebo bouřkám), zvyšuje výnosy z půdy, šetří čas, a protože součást metody tvoří užívání domácích bio hnojiv a pesticidů, je i šetrnější k životnímu prostředí.

Systém SRI vyvinul v 80. letech 20. století otec Henri de Laulanie na Madagaskaru. Doposud se výhody takového způsobu pěstování prokázaly ve více než 50 zemích světa. Lze jej navíc využít pro veškeré plodiny jako obilí, kukuřici, brambory a další.

Vedení Charity ČR navštívilo všechny čtyři farmy i tři organické zahrady, kde se farmáři učí novým postupům výroby. Při této příležitosti slavnostně předali poslední farmu z rukou Charity ČR do správy místním zemědělcům ve vesnici Buena Vista. Následně se Lukáš Curylo, Jakub Líčka i Lukáš Laube setkali s místním týmem pracovníků Charity ČR v jejich kanceláři v okresu Basey na ostrově Samar.  

Fotografie z návštěvy naleznete i v samostatné galerii.