Studie ukazuje možnosti obživy pro farmáře zasažené tajfunem Haiyan na Filipínách

Grafická podoba studie.

Charita ČR pomáhá i nadále na Filipínách, které před třemi lety zasáhl supertajfun Haiyan. Charitní pomoc směřuje zejména k drobným farmářům ostrova Samar. Společně s filipínskou univerzitou Visayas State University vypracovala Charita ČR studii, která mapuje situaci zemědělců v oblastech Basey a Marabut ležících právě na Samaru.   

Osmidenní sazenice organické rýže na ostrově Samar.Stejně jako další mezinárodní i filipínské organizace a partneři z donorských států se také Charita ČR zapojila do pomoci Filipínám zasaženým před necelými třemi lety supertajfunem Haiyan (místními zvaným Yolanda) – nejsilnějším, který kdy na Zemi udeřil. Charita ČR podporuje zemědělce při obnově živobytí na ostrově Samar, v jedné z nejvíce postižených oblastí, a to dodáváním semen zeleniny a zahradnického nářadí, stejně jako školením v efektivnějším pěstování rýže.

Studie s názvem Hodnotové řetězce rýže a zeleniny ovlivňující drobné farmáře na Filipínách (Rice and Vegetable Value Chains Affecting Small-Scale Farmers in the Philippines) odhaluje ničivý dopad super tajfunu Haiyan na živobytí drobných rolníků, jejichž příjem závisí převážně na lokálních výnosech z vlastních rýžových polí a ze sklizně zeleniny. Studie zkoumá lokální tržní vazby, aby zjistila, jak lze podporovat farmáře v jejich efektivnější produkci s upotřebením místně dostupných surovin a navrhuje také konkrétní plodiny, jejichž pěstování slibuje největší zisky.

Vznik studie finančně podpořila Česká rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Evropská komise v rámci projektu Výuka „Fair Trade“ ekologického zemědělství – inovativní způsob integrace potravinové bezpečnosti do evropského univerzitního vzdělání, který usiloval o lepší spolupráci evropských nevládních organizací a univerzit při integrování tématu práva na potraviny do studijních osnov.

Studii v anglickém jazyce naleznete zde

Informace o činnosti Charity ČR na Filipínách jsou dostupné zde.

cra logo  logo evropska komise