Zapojení do rozvoje podnikání

Zapojení do rozvoje podnikání.Název projektu: Udržitelné zapojení komunit do rozvoje podnikání (Společenství SEED) – přípravná fáze

Doba trvání projektu: září 2014 až březen 2015

Partnerská organizace: Augustiniánská nadace sociálního rozvoje Santo Niño de Cebu (Santo Niño de Cebu Augustinian Social Development Foundation, Inc. (SNAF))

Zaměření projektu: Živobytí

Cíle:

  1. Snížení chudoby obyvatel ostrova zasaženého přírodní katastrofou.
  2. Zvýšení dlouhodobě udržitelné odolnosti obyvatel ostrova vůči dalším možným přírodním katastrofám.

Cílová skupina:

  • 60 domácností na ostrově Kinatarkan
  • Členové Augustiniánské nadace sociálního rozvoje Santo Niño de Cebu

Země/oblast: ostrov Kinatarkan, obec Santa Fe, Severní Cebu / Filipíny

Popis projektu:

Ostrov Kinatarkan spadající pod správu severního Cebu je jedním z území nejvíce zasažených tajfunem Haiyan, který na Filipíny udeřil v listopadu 2013. Živobytí zdejších lidí vždy záviselo na zemědělství a rybolovu. Po přírodní katastrofě se tak obnovení vlastní produkce stalo nutností.

Charita ČR se zde proto ve spolupráci s místní Augustiniánskou nadací sociálního rozvoje Santo Niño de Cebu zaměřila na zavedení snadnějšího pěstování vysoce výnosných plodin do minimálně dvaceti domácností v každém ze tří okrsků Kinatarkanu. Díky různorodému soběstačnému hospodaření dokáží jednotlivé rodiny pokrýt a obohatit svou denní výživovou normu. Konkrétně jde o plodiny, jako je kasava, moringa, calamansi a různé druhy zeleniny, jejichž prodejem si místní vydělají více než z doplňkového rybolovu.

Založí se také školky sazenic, ve kterých se za pomoci kravského hnoje a kompostu tvořeného žížalami (tzv. vermikompostem) předpěstují nejrůznější na trhu žádané plodiny, jako jsou fazole mungo, sladké brambory nebo malabarský špenát.  

Vedle rostlinné produkce se aktivity Charity ČR věnují také šetrnému způsobu lovení ryb. Předejde se tak především hromadnému hubení nejrozšířenějšího druhu ryb, takzvané Karaho. Zamezí se používání žábrových sítí považovaných za agresivní formu rybolovu, při níž dochází ke stresování ryb.

Součást zapojení šedesáti domácností z ostrova Kinatarkan do rozvoje jejich podnikání tvoří i praktická školení a semináře o způsobech efektivního zemědělství. Do začátku dostanou rovněž různé nářadí, aby mohli plodiny vhodné pro prodej pěstovat a mít co největší užitek. Jedná se o běžné zahradní náčiní, rýče, krumpáče, lopaty, železné tyče, hrábě, lopatky, odplevelovací čepele a další.    

Informace k jednotlivým plodinám v angličtině viz: kasava, moringa, calamansi, fazole mungo, sladké brambory, malabarský špenát

Rozpočet celkem: 629 212 Kč

Donor: Charita ČR (humanitární sbírka), Charita Švýcarsko