Zemědělství odolné klimatickým změnám

Ilustrační obrázek.Název projektu: Podpora schopnosti zemědělců přizpůsobit se klimatickým změnám v oblastech stižených tajfunem Yolanda prostřednictvím tréninkového centra seznamujícího s možnostmi adaptace zemědělské činnosti na změny podnebí

Doba trvání projektu: prosinec 2015 až prosinec 2018

Partnerské organizace:

  • Organizace Rice Watch and Action Network
  • Organizace MODE

Zaměření projektu: Zemědělství

Cíle:

  1. Napojení farmářů a pěstitelů ze tří okresů na systém včasného varování prostřednictvím jednoduše dostupných mobilních aplikací.
  2. Vyškolení 300 farmářů v zemědělských technikách, které podporují odolnost plodin vůči změnám klimatu a v oblasti různorodého organického zemědělství.

Cílová skupina: 300 zemědělců z šesti vesnic ve třech různých okresech

Země/region: Basey, Marabut (Samar); Ormoc / Filipíny

Popis projektu:

8. listopadu 2013 postihl území Filipín tajfun Haiyan známý rovněž jako Yolanda. Nejvíce se dotkl ostrovů Samar a Leyte v souostroví Visayas. O život přišlo nejméně 6 190 osob, zhruba milion obydlí se zřítilo. Následky přírodní katastrofy pocítilo až 16 milionů obyvatel. Škody na úrodě se vyšplhaly k 18, 4 miliardám filipínských pesos (cca 9,4 miliardy Kč) a téměř stejné výše dosáhly i škody na infrastruktuře. Již před příchodem tajfunu patřili obyvatelé ostrova Leyte a Samar ke zranitelným skupinám ohroženým chudobou a z velké většiny závislým na rybolovu. Podle oborníků na podnebí je větší intenzita podobných neštěstí více než samozřejmá.

Charita ČR proto na Filipínách zavádí program k včasnému varování před příchodem přírodních katastrof, stejně jako k informování o průběžných změnách klimatu. Obojí místním zemědělcům i rybářům umožní na nenadálé situace s předstihem reagovat a vyhnout se tak nepříznivým dopadům počasí na jejich obživu, majetek i život.

Ve shodě s vládní partnerskou organizací zřídí Charita ČR informační program a poskytne potřebné vybavení – například komunikační nástroje a internet, ale i pracovníky nebo prostory. Samosprávné jednotky Marabut, Basey a Ormoc zajistí správní podporu.

Vznikne tréninkové centrum seznamující zemědělce s možnostmi adaptace jejich zemědělské činnosti v souvislosti se změnami podnebí.

Rozpočet celkem: 1 057 434 Kč

Donor: Charita ČR (humanitární sbírka)