Zemědělství v okresech Marabut a Basey

Pěstitel rýže, Ranil, žije s šestičlennou rodinou v Barangay Ibě. Jeho dům byl při tajfunu zničen.Název projektu: Podpora zemědělců v 6 vesnicích v okresech Marabut a Basey v provincii Samar

Doba trvání projektu: červen až prosinec 2014

Partnerské organizace: Centrum sociální akce Diecéze Calbayog

Zaměření projektu: humanitární pomoc po tajfunu Hayan v listopadu 2013 se zaměřením na podporu místního zemědělství

Cíl: Zlepšit schopnosti při zajištění příjmů nejvíce ohrožených farmářů skrz podporu zemědělské produktivity a posílení jejich soběstačnosti a dále prostřednictvím prostředků pro oblast intenzivního zemědělství, alternativního pěstování a připravenosti čelit přírodním katastrofám v okresech Basey a Marabut provincie Samar.

Cílová skupina:

  • 140 nejvíce ohrožených pěstitelů rýže ze čtyř oblastí v nížinatých oblastech
  • 60 žen v šesti nížinatých i ve výše položených oblastech
  • 70 nejvíce ohrožených pěstitelů kokosových palem ze dvou výše položených oblastech

Země/oblast: Basey a Marabut, provincie Samar, Filipíny

Popis projektu:

V listopadu 2013 zasáhl tajfun Haiyan několik ostrovů Filipín. Charita ČR se ve spolupráci s celosvětovou charitní sítí zapojila do okamžité humanitární pomoci. Nyní se zaměřují na obnovu zasažených oblastí. Společně s filipínským Diecézním centrem sociálních služeb (DSAC) šest barangay (okresů) v provincii Samar. Čtyři z nich se nacházejí v okrese Basey a v okrese Marabut. V současné době směřují své aktivity zejména na pomoc pěstitelům rýže, Charita ČR i Diecézní centrum plánují pomoci také ženám ve městě Calbayog.

Rýže je nejčastěji pěstovanou plodinou v samosprávě Basey. V těsném odstupu následuje pěstování kokosových ořechů. Nicméně v situaci, kdy tajfun Haiyan poničil kokosové plantáže, stala se rýže hlavním zdrojem živobytí místních obyvatel. Obecně představuje důležitou potravinu, a to ze dvou důvodů. Jednak  „Jídlo bez rýže není opravdové jídlo” a jednak představuje hlavní zdroj příjmu.

V rámci charitního projektu vzniknou čtyři skupiny celkem 187 pěstitelů odolných odrůd rýže (RRFG) ve čtyřech různých regionech. Každý člen skupiny dostane 40 kg certifikovaných semen a účastní se školení o technikách zacházení s poskytnutými semeny.

V září 2014 vznikne šest ukázkových pozemků dvou typů s celkovou plochou 3.000 m2. První typ slouží k adaptaci biosemen, a tedy názornému pěstování biorýže. Druhý typ pozemků se soustředí na techniky pěstování odolné proti povodním. Pozemky budou založeny v oblastech Iba a Sawa, kde často zasahují povodně.

Diecézní centrum navíc poskytne deseti farmářům vybraným z každé vesnice kachny k chovu. Všichni farmáři se účastní školení o ekologickém zemědělství a pěstování rýže, tedy o tom jak používat různé techniky setby, pletí a rozmístění rostlin a jak připravit organická hnojiva a pesticidy.

Charita ČR a Diecézní centrum podpoří 80 venkovských žen ve dvou vesnicích v samosprávě Marabut, které kvůli tajfunu a ztratily zdroje svého živobytí. Charita ČR zřídí malé zeleninové zahrady a také ženám pomůže prodávat jejich zeleninové přebytky na místních trzích. Aby mohly rozběhnout své zeleninové zahrady, dostanou zemědělské nástroje, zavlažovače, nože bolo (podobné mačetám) a lopatky, a samozřejmě balíčky semen okru, lilku vejcoplodného, pekingského zelí, kapií, dýní či fazolí.

Zároveň vzniknou dva menší ukázkové pozemky o celkové rozloze 2 000 m2, kde budou ženy společně pracovat a učit se techniky ekologického pěstování zeleniny. Naučí se stejně jako pěstitelé rýže připravit organická hnojiva, kompost a nepoužívat pesticidy. Jeden z učených postupů je tzv. vermikompostování vhodného pro domácí kompostování. Jde o proces, při kterém se kompostuje pomocí různých druhů žížal a vytvoří se heterogenní směs rozložené zeleniny nebo zbytků jídla.

Diecézní centrum uspořádá pro ženy také školení o genderové rovnosti a rozvoji, které začne tématem vnímání genderové problematiky. Ženy budou rovněž podporovány ve sdružování do skupin a sepsání žádostí o čerpání prostředků z fondů pro genderovou rovnost a rozvoj.

Charita ČR a Diecézní centrum podpoří šest skupin farmářů ve zmapování rizik v jejich vesnicích. Výsledná mapa rizik se stane nástrojem k analýze existujících problémů v jednotlivých vesnicích.

Skupiny farmářů vytvoří mapu za pomoci vstupních dat od rady pro snižování rizika katastrof a jejich management na samosprávní úrovni. Nakreslí nejprve mentální mapu své vesnice. Zakreslí místní zdroje (Kde se nalézají zemědělská pole? Kde jsou řeky a říčky?) a poté místa, která mohou být ohrožena (Které oblasti jsou náchylné k povodním? Které oblasti jsou náchylné k sesuvům půdy?). Po dokončení mentální mapy bude tato oblast zmapována pomocí GPS. Tato technika poskytne přesný profil oblasti, na které vesnice žije, a ukáže, kde se nacházejí zranitelné oblasti a odkud přichází možná ohrožení.

Mapa zobrazí také pozici domů, škol, zdravotnických center, komunitní infrastruktury, evakuačních cest, shrne demografické údaje atd. Poté, co bude mapa rizik vyhotovena, vytvoří skupiny plány pro snižování rizik zaměřené na jejich vlastní živobytí. Ty potom představí na dvou setkáních o snižování rizik katastrof v samosprávě Basey a v samosprávě Marabut, kam Charita ČR a Diecézní centrum pozvou všechny zainteresované strany, např. odbor zemědělství, Filipínskou společnost pro pojištění úrody, specialisty na genderovou rovnost a rozvoj, odbor životního prostředí a přírodních zdrojů, filipínskou správu pro atmosférické, geofyzikální a astronomické služby a rady vzniklé v rámci místního projektu CROPS: Community Recovery Of Principal Agriculture Systems (Obnova společenství z hlediska hlavních zemědělských systémů).

Rozpočet celkem: 2 978 551 Kč

Donor: Charita ČR z humanitární sbírka Charita pro Filipíny