Oldřich Haičman a Jan Graubner na návštěvě projektů v Indonésii

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, odpovědný v České biskupské konferenci za práci Charity ČR, a ředitel Charity ČR Oldřicha Haičman navštívili dva projekty v Indonésii. Jde o zemědělské projekty, které se týkají jednak rozvoje zdrojů obživy v Padangu pomocí mj. pěstování rýže netradiční metodou a jednak podpory pěstitelů pačuli v Acehu s cílem pomoci vypěstovat a vylisovat kvalitní olej z rostliny zvané pačuli.