Podpora pěstitelů pačuli v Acehu

Doba trvání projektu: 26. října 2010 až 31. srpna 2012, projekt pokračoval i v roce 2013

Koordinace projektu: mise Charity ČR v Acehu

Zaměření projektu: Snižování chudoby prostřednictvím lepší technologie pěstování a zpracování pačuli ve čtyřech okresech v Acehu a přímé napojení pěstitelů na místní a mezinárodní trh

Cíle: Zvýšení příjmů pracovníků pačuli průmyslu (pěštitelů a zpracovatelů) prostřednictvím metodologických a technických zlepšení a jejich přímé napojení na trhy

Cílová skupina:

  • 5 000 domácností spojených s pěstováním pačuli
  • 2 922 pěstitelů pačuli

Země/oblast: Indonésie, Aceh, okresy Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan a Gayo Lues

Popis projektu:

Pačuli je tropický stále zelený polokeř z čeledi hluchavkovitých, choulostivý a náročný na pěstování. Ze sušených listů se destilací získává cenný éterický olej, jenž se přidává do mnoha kosmetických přípravků a především parfémů. Je pro svou silici velmi žádanou surovinou světového parfémového průmyslu a poptávka po ní stále roste. Množství vyprodukovaného oleje se pohybuje se mezi 1 200–1 400 tunami za rok, přičemž 80–90 % představuje olej z Indonésie, vyhlášený svou kvalitou. Pěstování pačuli má v provincii Aceh na západě ostrova Sumatra dlouholetou tradici a v minulosti pokrývalo až 70 % indonéské produkce. Právě acežská odrůda této tropické rostliny je pro svůj vysoký obsah alkoholu a vůni dokonce jednou z nejvyhledávanějších.

V posledních letech produkce pačuli v Indonésii klesala. Důvody poklesu jsou především nekalé obchodní praktiky překupníků, nedostatek přímého napojení na mezinárodní trhy, extrémní výkyvy ve výkupních cenách pačuli listů a oleje a tradičně neefektivní a ekologicky neudržitelné pěstování rostliny a destilace oleje z ní.

Právě projekt „Podpora pěstitelů pačuli v Acehu“ by měl situaci změnit a díky zvýšení příjmů pěstitelů pačuli a stabilizaci obchodu s pačuli a výkupních cen přispět ke snižování chudoby v Acehu.

Pěstitelé pačuli projdou školením v terénu, tzv. Farmer Field School (FFS), kde zemědělci získají nové dovednosti a poznatky ze zemědělské praxe pěstováním přímo na cvičném poli. Naučí se např. předpěstování sazenic ze semen, připravovat půdu na výsadku rostlin pačuli, připravovat organické hnojivo z místně dostupných surovin, integrované techniky boje škůdci či správnou techniku sklizně. Získané poznatky vyzkoušené na cvičném poli potom použijí při pěstování pačuli na vlastních polích.

Díky rozsáhlému školení postupů moderní destilační technologie, kterou se z rostliny získává olej, dojde ke zlepšení kvality destilace oleje. Vzniklá družstva získají navíc nerezové destilační kotle umožňující vyšší kvalitu destilace oleje než tradičně používané železné.

V každém ze čtyř vybraných okresů dojde k vytvoření a rozvoji místního družstva, které bude schopno chránit zájmy a práva pěstitelů v obchodních kruzích. Zástupci družstev projdou školeními mj. o marketingu, způsobech a možnostech přímého prodeje oleje přímo domácím či zahraničním společnostem s vyloučením překupníků, vyjednávání s obchodníky apod. Každé družstvo bude spravovat vybudované Nilam Business Center (Pačuli obchodní centrum), kde bude sídlo družstva, rostlinná školka, sklady sušených listů i oleje a destilační místnost. Protože budou zástupci družstev přímo napojení na indonéské či mezinárodní firmy vykupující éterické oleje, vylučují se z distribučního řetězce prostředníci s jejich nekalými praktikami. Předpokládá se, že dojde ke stabilizaci obchodu a tedy i ceny oleje a suchých listů.

Pačuli pěstované v Acehu bude mezinárodně propagováno, a to mj. možnou registrací geografického určení právě acežského pačuli.

Rozpočet celkem: 4.500.000 USD (přibližně 85,5 mil. Kč - za období 26. října 2010 až 31. srpna 2012)

Donor: AEDFF (Aceh Economic Development Financial Facility), financovaný Multidonor Fund, spravováno World Bank a acežskou vládou