Podpora pěstování pačuli v Acehu - pokračování

Název projektu: STAND: Strategické školení pro rozvoj průmyslového zpracování rostliny pačuli v Acehu.  

Doba trvání projektu: září 2013 až září 2014

Zaměření projektu: Snižování chudoby ve čtyřech okresech v indonéském Acehu prostřednictvím zajištění lepší technologie pěstování a zpracování pačuli a přímé napojení pěstitelů na místní a mezinárodní trh.

Cíle: 

  • Podpora fungování čtyř družstev pěstitelů pačuli.
  • Zvýšení příjmů pěstitelů a zpracovatelů pačuli.  

Cílová skupina:

  • 1082 členů družstev, pěstitelů a zpracovatelů pačuli, z toho: 333 v družstvu Aceh Jaya, 381 v družstvu Aceh Selatan, 120 v družstvu Aceh Barat a 248 v družstvu Gayo Lues.
  • Členové rodin pěstitelů a zpracovatelů pačuli
  • 20 členů místní samosprávy

Země/oblast: Indonésie, Aceh

Popis projektu:

Charita ČR působí v Indonésii od roku 2005, kdy po zajištění humanitární pomoci po vlně tsunami a zemětřesení v roce 2004 působila zejména v provincii Aceh, kde zlepšovala zejména situaci místních zemědělců a následně výrobců oleje z rostliny pačuli.

Nadále pokračuje v podpoře pěstování pačuli a výroby oleje z této esenciální rostliny. V rámci projektu Strategické školení pro rozvoj průmyslového zpracování rostliny pačuli v Acehu (STAND) zajišťuje v provincii Aceh podporu čtyřem družstvům pěstitelů pačuli, která byla zřízena a vybavena během předchozích aktivit Charity ČR v oblasti, kterou zpustošila nejdříve 30letá občanská válka a následně v roce 2004 ničivá vlny tsunami.

Družstva sdružující farmáře, kteří pěstují rostlinu pačuli, nabízí svým členům možnost zlepšit jejich životní situaci. Nabízí například technické a manažerské školení, díky kterému mohou farmáři vypěstovat více pačuli či získat více kvalitního oleje pačuli, využívaného hojně v kosmetickém průmyslu.

Družstva se rovněž snaží napojit na mezinárodní obchodníky, kteří jsou schopni nabídnout vyšší cenu za vyprodukovaný kvalitní esenciální olej z pačuli.

Charita ČR zajistila prostřednictvím družstev školení i pro vládní partnery, kteří na družstva pěstitelů dohlíží a v budoucnu jim zajistí dlouhodobou podporu.

Projekt navazuje na předchozí projekt Charity ČR Podpora pěstitelů pačuli v Acehu, který začal v říjnu 2010 a skončil v srpnu 2013.

Rozpočet celkem: 814 000 Kč

Donor: Charita ČR mj. v rámci Tříkrálové sbírky