Rozvoj zdrojů obživy v Padangu

Název projektu:  Participatory development of sustainable aquaculture systems and farming technology in Koto XI Tarusan sub-district, Pesisir Selatan district

Doba trvání projektu: leden 2011 až únor 2012

Koordinace projektu: mise Charity ČR v Acehu

Zaměření projektu: zemědělský projekt, projekt na podporu zdrojů obživy

Cíl: Vytvoření a zlepšení environmentálně udržitelných zdrojů obživy pobřežních komunit v oblasti Pesisir Selatan  

Cílová skupina: 150 ekonomicky a sociálně znevýhodněných zemědělců v oblasti Nagari Ampang Puali, Koto XI Tarusan

Země/oblast: Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan, západní Sumatra, Indonésie

Popis projektu:

Pobřeží Západní Sumatry v Indonésii bylo v říjnu 2009 zasaženo zemětřesením o síle 7.6 stupně Richterovy stupnice. Zemětřesení způsobilo rozsáhlé škody a vyvolalo sesuvy půdy, která zničila celé vesnice. Podle vlády národní agentury BNPB zahynulo 1 117 lidí a dalších 2 902 lidí bylo zraněno, 250 tisíc domů bylo poškozeno.

Charita ČR se účastnila bezprostřední pomoci obětem zemětřesení díky zdrojům ze zahraniční sbírky a dotaci MZV. Následně se oproti většině neziskovým organizacím, které rekonstruovaly domy a distribuovaly humanitární pomoc, začala věnovat rozvoji zdrojů obživy.

Devět nově vzniklých zemědělských skupin absolvovalo školení Farmer Field School (FFS, praktické školení zemědělců přímo na poli), přičemž obsah školení se u jednotlivých skupin lišil. Zároveň také začaly pěstovat plodiny na tréninkovém políčku či chovat ryby v tréninkovém rybníku.

Dvě zahrádkářské skupiny pracovaly výhradně na domácích zahrádkách, kde pěstovali nejčastěji buráky, asijský „vodní špenát“, fazole, hořčičné listy na salát, chilli papričky a luffu. Naučily se např. kompostovat či připravovat vlastní přírodní hnojiva a přípravky k hubení hmyzu. Většina úrody slouží pro domácí použití, případné přebytky prodávají zemědělci sousedům. Obě skupiny projevily zájem začít pěstovat své plodiny na komunitních zahradách, jejichž úroda bude prodávána na místním trhu.

Tři skupiny pěstovaly rýži systémem intensifikace rýže (dále jen SRI). Naučily se orbě, pěstování sazenic rýže ze semen, přípravu políčka, hnojení, odplevelování, rozpoznávání škůdců apod.

Rybářské skupiny chovající ryby se naučily např. připravovat rybníček, krmit, sledovat kvalitu vody. Někteří se věnovali chovu sladkovodních ryb, jiní brakických (slano-sladkovodních), a to konkrétně druhů milkfish – chanos stříbrný a sumců.

Jednotlivé skupiny se zúčastnily školení zaměřeného na posilování samostatných zemědělských skupin, např. ve vedení týmu, financích, mikro-finančních aktivitách, marketingu či tvorbě podnikatelského plánu. Členové skupin měli také možnost se setkávat a sdílet své zkušenosti mezi sebou. Proběhla výměnná návštěva podobně zaměřených projektů v Acehu. Součástí práce bylo i zavádění Distaster Risk Reduction (DRR – snižování rizik katastrof) na vesnické a školní úrovni.

Během projektu docházelo k napojení vzniklých skupin na různé místní úřady, např. s pobočkami ministerstev rybářství a zemědělství. Důležité je hlavně spojení se Státní agenturou na zajištění potravin a doprovodných služeb (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh), která bude dále podporovat komunity zapojené do projektu po jeho skončení. Spolupracovalo se taktéž s místní agenturou zaměřující se na zvládání katastrof.

V roce 2012 probíhají ve školách simulace DRR a školy a DRR skupiny obdrží balíčky první pomoci. Veškeré poznatky i výsledky projektu budou na konci předány agentuře Státní agentuře na zajištění potravin a doprovodných služeb.

Rozpočet celkem: 2.933.750 Kč

Donor: Caritas Germany, Caritas Australia, Charita Česká republika