Posilování odolnosti komunit vůči přírodním katastrofám

Název projektu: Posilování odolnosti komunit vůči přírodním katastrofám v provincii Kompong Chnang v Kambodži

Doba trvání projektu: duben 2018 až listopad 2018

Partnerské organizace: Charita Kambodža

Zaměření: zemědělství a rozvoj venkova, vzdělávání, humanitární pomoc – voda a sanitace

Cíl: Posílení kapacity 2 škol a 2 komunit v distriktu BoriBo v provincii Kompong Chnang při prevenci, zmírňování a zvládání následků katastrof

Výstupy: 

  • Školy budou aplikovat model „bezpečné školy“ a budou mít funkční strukturu managementu prevence, zmírnění a zvládání následků přírodních katastrof.
  • Existující mechanismy a struktury budou hrát vedoucí a aktivní roli ve zvládání následků přírodních katastrof, a především v předcházení škod a ztrát na životech v důsledku katastrof.

Cílová skupina:

  • 2 školy a 2 komunity v distriktu BoriBo v provincii Kompong Chnang:
  • 500 studentů
  • 30 učitelů
  • 150 rodin
  • komise pro zvládání následků přírodních katastrof CCDM (Communal Committee for Disaster Management) a VDMG (Village Disaster Management Group) na komunitní úrovni

Země / oblast: Kambodža / provincie Kampong Chnang, distrikt BoriBo

Popis projektu:

Kambodža patří k zemím nejnáchylnějším k přírodním katastrofám. Pravidelně trpí záplavami a suchem, v posledních letech téměř každý rok. Klimatický fenomén El Nino zde navíc způsobuje méně srážek, teplejší počasí a kratší monzunové období. Záplavy mají vliv na živobytí stovek tisíc obyvatel, obzvlášť těch žijících na venkově, závislých na zemědělství. Dále ničí budovy škol i domácností. Při období sucha trpí lidé nedostatkem vody k zavlažování a čisté vody, což sebou nese zdravotní rizika.

V rámci projektu se uskuteční dvoudenní úvodní informační workshop pro 2 školy a 2 komunity, 15 lidí se zúčastní exkurze ve škole, která již aplikuje model „bezpečné školy“. Proběhne řada školení: na DRR (disaster risk reduction) a směrnici o bezpečné škole pro ředitele, výbory a učitele, o bezpečné/zelené škole a DRR/CCA pro studenty, školení k posuzování ohrožení bezpečnosti, tvorbě plánů pro komunity a konceptu zákona o řízení katastrof, školení k posuzování redukce ohrožení, školení organického pěstování zeleniny pro 2 školy a školení na WASH a vodní hospodářství pro 2 školy.

Budou provedeny 2 vrty se 2 solárními čerpadly a vybudovány 4 vodní nádrže, latríny a umývárny pro 2 školy. V obou školách vzniknou zeleninové záhony a bude v nich umístěno po třiceti nových odpadkových koších a jednom kontejneru na spalování odpadu. Obě školy obdrží tisíc stromků k vysázení. Uskuteční se 2 kampaně na zvýšení povědomí o konceptu DRR/CCA v komunitách a workshopy na DRR/CCA plánování.

2 obce získají vodní čerpadla, v každé budou provedeny 2 vrty a zbudovány 4 vodní nádrže.

Rozpočet celkem: 2 247 600 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura, Charita Kambodža

crpomoc_horiz_r