Pracovní uplatnění osob s postižením

Název projektu: Podpora uplatnění osob s postižením na trhu práceV Kambodži se věří, že postižení znamená důsledek karmy (foto: Michael Pitt).

Doba trvání projektu: červenec 2016 až prosinec 2017

Partnerská organizace: Essential Personell Cambodia

Zaměření projektu: vzdělávání

Cíle: Zlepšení přístupu osob se zdravotním postižením ke vzdělávání a trhu práce ve třech cílových lokalitách.

Cílová skupina:

  • 200 osob s postižením, které absolvují technická školení
  • 100 osob s postižením využívající služby pracovního poradenství
  • 7 pracovníků partnerské organizace (manažeři pracovního poradenství, školitelé v centrech sociálního podnikání)

Země/oblast: Provincie Kampot a Siem Reap / Kambodža

Popis projektu:

Děti a mladí lidé zvláště se středně těžkým až těžkým postižením patří spolu se svými rodinami mezi nejzranitelnější skupiny obyvatel Kambodži, které čelí diskriminaci v přístupu ke zdravotní péči, vzdělávání, pracovnímu trh aj. Ženám a dívkám navíc hrozí větší riziko různých forem násilí. Ačkoli se podpora osob s handicapem v zemi zlepšuje, stále pro ně existuje jen minimum služeb. Lidí s určitou formou postižení přitom v Kambodži žije zhruba 3,5 %.

K velkým překážkám v přístupu dětí a mládeže s postižením ke vzdělání patří negativní vnímání ze strany společnosti. Někteří z rodičů ani nevědí, že vychovávají potomka se zdravotním či mentálním onemocněním. Mnoho rodin nevyhledává žádnou pomoc ve víře, že na vině stojí karma dítěte, případně, že by dítě s postižením nemohlo mít ze vzdělání užitek. Rodiny s omezeným příjmem proto často upřednostní vzdělání zdravých dětí a nemají pro ně ani dostatek financí na zdravotní péči. Za výskytem postižení v Kambodži přitom nejčastěji stojí právě chudoba – více než polovině onemocnění lze předejít.

Charita ČR se zaměří na zpřístupnění odborného technického vzdělávání osobám s postižením prostřednictvím zapojení do reálného pracovního prostředí a vytváření pracovních míst na kambodžském pracovním trhu. Poskytne rovněž poradenské služby a školení, které pomohou osobám s postižením získat pracovní zkušenost a větší konkurenceschopnost na trhu práce. Možnost vlastního příjmu totiž připívá k sebevědomí osoby s postižením, zvyšuje její sociální status a přispívá též ke snižování chudoby.

Během 2 let vznikne 7 sociálních firem sloužících zároveň jako školicí centra, v nichž osoby s postižením získají vedle účasti na školeních i zaměstnání. Pracoviště se díky vlastnímu generování příjmu stanou soběstačná i po skončení aktivit Charity ČR v oblasti dvou provincií – Kampot a Siem Reap. 

10 vybraných absolventů školení navíc podpoří Charita ČR v zahájení vlastního podnikání pomocí start-up balíčků.

Rozpočet celkem: 6 390 808 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura, Charita ČR – Tříkrálová sbírka

crpomoc_horiz_r