MongolskoMongolsko

patří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Charita ČR pracuje v Mongolsku od roku 2006, kdy v zemi zahájila první rozvojový projekt. Od roku 2008 má v Ulánbátaru vlastní kancelář (misi). Věnovala se zejména oblasti vzdělávání (podporou středních odborných škol či předškolního vzdělávání v odlehlých oblastech), sociální práce, podpoře místních pastevců, humanitární pomoci, prevenci rizika přírodních katastrof a migrace a v neposlední řadě zajišťovala provoz mobilních ošetřoven v odlehlých venkovských oblastech západního Mongolska.

V současnosti Charita ČR prosazuje zavedení ekologicky šetrných postupů ve stavebnictví a podporuje zemědělství v provincii Khentii.

Vyhlášení výběrového řízení na evaluaci mongolského projektu

Charita ČR vyhlašuje výběrové řízení na evaluaci projektu Prosazení ekologických a udržitelných postupů a materiálů ve stavebnictví. Bližší informace a zadání najdete na stránce Call for Tenders for External Project Evaluation (zadání je v angličtině).

Výzkum možností využití popílku pro zelené stavebnictví v Mongolsku

Dobrovolníci Charity ČR sbírají popílek u uhelné elektrárny Ulánbátaru

Český Výzkumný ústav stavebních hmot (VUSTAH) provádí v rámci projektu Charity ČR testování pěti druhů stavebních hmot (např. betonu, cihel a tvárnic) vyrobených s využitím popílku produkovaného uhelnými elektrárnami v Mongolsku. Je to další krok na cestě k ekologicky šetrnějšímu a udržitelnému stavebnictví v této asijské zemi.

Mongolsko na výstavě The World’s Best News

Mongolsko na výstavě The World’s Best News

Od 15. února do 15. května putuje po městech České republiky výstava The World’s Best News pořádaná Nadací Divoké husy, která prezentuje také mongolský projekt Charity Česká republika o zajištění základní lékařské péče v odlehlých pastvinách v provincii Dzavchan.

Zelená města v Mongolsku

Z konference o rozvoji „zelených“ měst v Mongolsku

V úterý 11. února 2014 se konala konference o rozvoji „zelených“ měst, kterou uspořádala Charita Česká republika v Ulánbátaru, hlavním městě Mongolska.

Rozvoj sociální práce v mongolských věznicích

Rozvoj sociální práce v mongolských věznicích

Na podzim roku 2012 zahájí Charita ČR projekt mající za cíl humanizaci podmínek v mongolských nápravných zařízeních. Svým zaměřením navazuje na dřívější projekty Charity ČR v Mongolsku, kde rozvíjela systém sociální práce a vzdělávání v této oblasti. Nový projekt spolufinancuje Evropská unie.

Zvyšování efektivity mongolského pastevectví

Zvyšování efektivity mongolského pastevectví

V letošním roce se Charita ČR zapojila do rozvoje dostupného školícího systému pro pastevce na mongolském venkově. Projekt, který přispěje ke zvýšení produktivity a udržitelnosti hospodářství drobných chovatelů dobytka, podpořila Česká rozvojová agentura.