MongolskoMongolsko

patří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Charita ČR pracuje v Mongolsku od roku 2006, kdy v zemi zahájila první rozvojový projekt. Od roku 2008 má v Ulánbátaru vlastní kancelář (misi). Věnovala se zejména oblasti vzdělávání (podporou středních odborných škol či předškolního vzdělávání v odlehlých oblastech), sociální práce, podpoře místních pastevců, humanitární pomoci, prevenci rizika přírodních katastrof a migrace a v neposlední řadě zajišťovala provoz mobilních ošetřoven v odlehlých venkovských oblastech západního Mongolska.

V současnosti Charita ČR prosazuje zavedení ekologicky šetrných postupů ve stavebnictví a podporuje zemědělství v provincii Khentii.

Výroční zpráva o misi v Mongolsku

Výroční zpráva o misi v Mongolsku

Mise Charity ČR v Mongolsku vydala svou výroční zprávu za rok 2011 v anglickém (pdf) a mongolském (pdf) jazyce. V loňském roce pomáhala Charita ČR zajistit potraviny pro pastavce během dzudu, přístup k základní zdravotní péči v odlehlých oblastech, podpořila školskou reformu učilišť a vytvořila studii o stavu vodovodního systému ve městě Mörön.

Charita ČR postavila v Mongolsku mobilní lékařské ordinace

Charita ČR postavila v Mongolsku mobilní lékařské ordinace

Reportáž a zpráva z návštěvy reportérky Magdalény Trusinové v Mongolsku. V pořadu Jak jinak 30. května se hovořilo o tom, jak se žije mongolským pastevcům, co jim chybí a kdo jim pomáhá. Pořad si můžete poslechnout na stránce prehravac.rozhlas.cz (přibližně od druhé minuty).

Zveřejnění výsledků výběrového řízení na mezinárodní tendr

Výsledky výběrového řízení na mezinárodní tendr číslo CCR/MN11/2012/01 s názvem: "Study of fly ash waste from Mongolian power plants and the practical uses of that fly ash as a componenet of construction materials", jsou k nahlédnutí v následujícím dokumentu Tender_result (pdf, AJ).

Mezinárodní tendr - otevření obálek

Charita Česká republika dostala několik nabídek pro mezinárodní tendr. V následujícím documentu (pdf, v anglickém jazyce) je dostupný protokol o otevření obálek s nabídkami účastníků tendru číslo CCR/MN11/2012/01 s názvem: "Study of fly ash waste from Mongolian power plants and the practical uses of that fly ash as a componenet of construction materials".

Mobilní ošetřovny na mongolském venkově se ujaly

Mobilní ošetřovny na mongolském venkově se ujaly

Charita ČR zřídila ve venkovských oblastech západomongolské provincie Zavkhan mobilní ošetřovny a zajistila školení místního zdravotnického personálu. Všechny aktivity spolufinancuje Česká rozvojová agentura.

Zdravotní péče ve venkovských oblastech provincie Zavkhan

Zdravotní péče ve venkovských oblastech provincie Zavkhan

V červnu 2011 zahájila Charita ČR nový projekt s cílem zlepšit zdravotní péči ve venkovských oblastech mongolské provincie Zavkhan. V roce 2011 bude pořízeno, vybaveno a instalováno pět mobilních ošetřoven, sloužící příslušníkům okolních pasteveckých komunit. V průběhu roku budou dle potřeby měnit svá stanoviště.