MongolskoMongolsko

patří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Charita ČR pracuje v Mongolsku od roku 2006, kdy v zemi zahájila první rozvojový projekt. Od roku 2008 má v Ulánbátaru vlastní kancelář (misi). Věnovala se zejména oblasti vzdělávání (podporou středních odborných škol či předškolního vzdělávání v odlehlých oblastech), sociální práce, podpoře místních pastevců, humanitární pomoci, prevenci rizika přírodních katastrof a migrace a v neposlední řadě zajišťovala provoz mobilních ošetřoven v odlehlých venkovských oblastech západního Mongolska.

V současnosti Charita ČR prosazuje zavedení ekologicky šetrných postupů ve stavebnictví a podporuje zemědělství v provincii Khentii.

Podpora udržitelnosti zdrojů obživy mongolských pastevců

Podpora udržitelnosti zdrojů obživy mongolských pastevců

Charita ČR reaguje projektem na přírodní katastrofu dzud, která v první polovině roku 2010 zanechala mnoho mongoloských pasteveckých rodin bez živobytí. Usiluje o trvalé zlepšení situace pastevců odkázaných na svá stáda a tedy závislých na kvalitě pastvin a vývoji počasí/klimatu. Projekt se zaměřuje na prevenci rizik další katastrofy a na podporu udržitelného pastevectví zohledňujícího místní podmínky pro chov dobytka.

Obnova zdrojů obživy rodin postižených dzudem

Obnova zdrojů obživy rodin postižených dzudem

Projekt reagoval na specifickou přírodní katastrofou nazývanou dzud, která v první polovině roku 2010 zanechala mnoho pasteveckých rodin bez živobytí. Smyslem projektu nebylo pouze poskytnout okamžitou humanitární pomoc, která by řešila akutní nedostatek potravy. Projekt se zaměřil na dlouhodobé potřeby obyvatel a jeho cílem proto bylo obnovení zdrojů obživy postižených rodin v sumu (okresu) Bayan – Ondor nejvíce zasažené provincie Övörhangai.

Děkujeme za podporu aktivit Charity ČR v Mongolsku

Děkujeme za podporu aktivit Charity ČR v Mongolsku

Děkujeme všem individuálním dárcům, kteří částkou 39.900 Kč přispěli Charitě Česká republika na humanitární a následné rozvojové aktivity prováděné v Mongolsku v roce 2010.

Mongolské děti mají šanci vrátit se do školních lavic

Mongolské děti mají šanci vrátit se do školních lavic

Projekt České rozvojové spolupráce zaměřený na zlepšení systému vzdělávání mongolských sociálních pracovníků realizovaný Charitou ČR mimo jiné pomáhá budovat kapacitu střediska poskytujícího terénní sociální služby v jedné z chudých čtvrtí metropole Ulánbátaru. Jednou z aktivit nabízených střediskem je i letní doučování pro děti, které předčasně přestaly chodit do školy.

I nadále pomáhá mongolským pastevcům zasaženým dzudem

I nadále pomáhá mongolským pastevcům zasaženým dzudem

Na začátku srpna spustila Charita ČR nový projekt. Pomůže tak mongolským rodinám pastevců, kteří přišli během kruté zimy o většinu svých stád. Projekt poběží do května příštího roku a kromě poskytnutí přímé pomoci se zaměřuje také na prevenci, neboť dzud se může opakovat i další zimu.

Pomoc obětem dzudu v mongolské provincii Övörchangaj

Pomoc obětem dzudu v mongolské provincii Övörchangaj

Mongolsko se stále ještě potýká s následky letošní extrémně tvrdé zimy. Pastevci přišli již o více než 4 miliony hospodářských zvířat. Charita ČR vyslala pět dobrovolníků do provincie Bayan-Öndör, aby zmapovali potřeby pastevců, jimž v důsledku dzudu uhynula velká část dobytka. Uvádíme postřehy dvou dobrovolníků, Kláry Kočkové a Jiřího Keila.