MongolskoMongolsko

patří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Charita ČR pracuje v Mongolsku od roku 2006, kdy v zemi zahájila první rozvojový projekt. Od roku 2008 má v Ulánbátaru vlastní kancelář (misi). Věnovala se zejména oblasti vzdělávání (podporou středních odborných škol či předškolního vzdělávání v odlehlých oblastech), sociální práce, podpoře místních pastevců, humanitární pomoci, prevenci rizika přírodních katastrof a migrace a v neposlední řadě zajišťovala provoz mobilních ošetřoven v odlehlých venkovských oblastech západního Mongolska.

V současnosti Charita ČR prosazuje zavedení ekologicky šetrných postupů ve stavebnictví a podporuje zemědělství v provincii Khentii.

Humanitární pomoc obětem mrazu

Humanitární pomoc obětem mrazu

Koncem května 2008 zasáhla Mongolsko sněhová bouře nebývalé intenzity. Kalamita si vyžádala řadu lidských životů a také obrovské ztráty na stádech dobytka, hlavní obživy Mongolů. Zástupce Charity ČR zorganizoval na místě humanitární pomoc postiženým pastevcům.

Zlepšování životních podmínek na venkově

Zlepšování životních podmínek na venkově

Nedostupnost sociálních a vzdělávacích služeb výrazně snižuje kvalitu života v odlehlých venkovských oblastech a přispívá k migraci do měst. Rozvojový projekt Charity ČR usnadnil přístup k těmto dvěma službám venkovanům v mongolské provincii Bulgan.

Podpora novinářům pro zpracování reportáží z rozvojových zemí

Podpora novinářům pro zpracování reportáží z rozvojových zemí

Díky podpoře Nadace České spořitelny a Rozvojového fondu OSN (UNDP) vyšla v červnu 2008 příloha týdeníku Respekt věnovaná práci Charity ČR v Mongolsku. Novinářka Kateřina Kadlecová z Respektu a kameraman Robert Ptáček natočili také půlhodinový dokument pro Českou televizi.

Webový portál a časopis sociální práce

Webový portál a časopis sociální práce

Charita ČR podpořila rozvoj komunikace mezi vzdělávacími institucemi, státními úřady, organizacemi poskytujícími sociální služby, jednotlivými sociálními pracovníky a veřejností v Mongolsku tím, že vytvořila profesionálně zaměřený webový portál a odborný časopis (v elektronické i tištěné verzi) zaměřený na oblast sociální práce.

Pomáháme obětem extrémních mrazů v Mongolsku

Pomáháme obětem extrémních mrazů v Mongolsku

Mongolsko je stále sužováno přírodní katastrofou nazývanou dzud, při níž je dobytek – základ živobytí mongolských venkovanů – decimován extrémními mrazy a nedostatkem potravy. Silné mrazy a sněhové srážky působí řadu dalších problémů, které komplikují přísun humanitární pomoci a obnovu živobytí postižených rodin.

Extrémní mráz sužuje mongolský venkov

Extrémní mráz sužuje mongolský venkov

Velká část území Mongolska je již od ledna postižena specifickou přírodní katastrofou nazývanou dzud, která sužuje dobytek i lidi. Dzud je výsledkem působení několika nepříznivých faktorů, jejichž dopady se vzájemnou kombinací prohlubují.