Mrazy v Mongolsku nepolevují

Mrazy v Mongolsku stále neubraly na síle a zavinily tak další vlnu takzvaného dzudu (hromadného úhynu hospodářských zvířat z důvodu nízkých teplot a nedostatku potravy). V místě dodává potravinovou i materiální pomoc Charita Mongolsko. Vláda již před časem vyzvala světové organizace ke spoluúčasti při řešení nastalé krize.