Recyklace stavebních materiálů

Mongolské stavebnictví prožívá v posledních letech boom. Název projektu: Zvyšování účinnosti zdrojů a ekologičtější produkce v mongolském stavebnictví díky obnově materiálů

Doba trvání projektu: březen 2016 až únor 2020

Partnerské organizace:

  • Technická univerzita Delft
  • Mongolská univerzita vědy a technologie
  • Mongolská národní asociace pro recyklaci
  • Centrum pro výzkum ekonomické politiky a konkurenceschopnosti

Zaměření projektu: Životní prostředí, stavebnictví

Cíl: Snížení ekologických dopadů nakládání se stavebními odpady od výroby materiálu až po demolici budov.

Cílová skupina:

  • Malé a střední podniky ve stavebním sektoru
  • Sběrači odpadů
  • Mongolské státní instituce
  • Instituce zabývající se financemi a mikro-financemi

Země/oblast: Ulánbátar, Erdenet, Darchan, Umnogobi / Mongolsko

Popis projektu:

V posledních přibližně deseti letech zažívá mongolské stavebnictví výrazný boom. V hlavním městě Ulánbátaru a v menší míře i v několika dalších větších městech se rychlým tempem staví rezidenční i administrativní komplexy. Otázky dopadů výstavby na životní prostředí přitom více méně zůstaly stranou zájmu.

V Mongolsku nyní tvoří 20 až 25 % (podle některých odhadů až 40 %) veškerého odpadu odpad stavební. Velká část z použitých cihel, tvárnic, suti a dalšího materiálu přitom končí na nelegálních skládkách, z nichž některé se navíc ještě nachází v chráněné oblasti povodí řeky Tuul.

V zemi neexistuje legislativa upravující nakládání s odpady a chybí povědomí o přístupu „3 R“ – redukování, znovupoužití a recyklace materiálů (z anglického Reduce/Reuse/Recycle). Otázku nakládání s odpady do svého plánovaní nezahrnují ani stavební firmy.

Podle územních plánů má být zhruba 500 starších budov v mongolské metropoli Ulánbátaru zbouráno. Na trhu ovšem nepůsobí žádná certifikovaná společnost, která by uměla provést demolici ekologickým způsobem.

Charita ČR proto ve spolupráci s partnerskými organizacemi vypracuje studii o současném stavu nakládání s odpady, vytvoří program školení o přístupu „3 R“ a odpovídající učební osnovy pro univerzity a vysoké školy. Dále se zaměří na zavedení certifikovaného postupu demolice budov. Kromě toho bude pracovat na zvyšování povědomí o výhodách stavebních hmot z recyklovaného materiálu. Stejně tak na podpoře spolupráce akademické sféry s průmyslovým sektorem na výzkumu a vývoji v oblasti recyklace stavebních materiálů.  

Rozpočet celkem: 42 273 438 Kč

Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura

ČRA.