Ukončené projekty Charity ČR v Mongolsku

 • Příprava a zavedení studijního programu sociální práce (2006 až 2009)
 • Socioekonomická stabilizace geograficky a sociálně odloučených komunit (2008 až 2009) 
 • Informační a komunikační platforma pro sociálně zdravotní sektor (2008 až 2009)
 • Předškolní vzdělávání (květen 2008 až prosinec 2011)
 • Vzdělávání sociálních pracovníků (2010)
 • Pomoc mongolskému venkovu (2010)
 • Podpora komunikace a výměny informací v sociální oblasti (2010)
 • Voda pro město Moron (2011)
 • Obnova zdrojů obživy rodin postižených přírodní katastrofou dzud (2011)
 • Studijní programy pro střední odborné školy (červen až prosinec 2011)
 • Podpora reformy studijních programů středních škol v provinciích Darkhan a Selenge (2011 až 2012)
 • Zdravotní péče na venkově (červen 2011 až červen 2013)
 • Podpora dostupného školicího systému pro pastevce (2012 až 2013)
 • Lidská práva v mongolských věznicích (říjen 2012 až duben 2015)
 • Posílení občanské společnosti v boji proti obchodování s lidmi v Mongolsku (listopad 2013 až duben 2015)
 • Humanitární pomoc pasteveckým domácnostem (únor až červen 2016)
 • Ekologické stavebnictví (leden 2012 až srpen 2016)
 • Ošetřovny v jurtách (leden 2015 až září 2016)