Zemědělství v provincii Khentii 

Hlavní zdroj obživy v provincii Khentii zajišťuje chov dobytkaNázev projektu: Posílení partnerství organizací občanské společnosti a státní správy v otázce zemědělství provincie Khentii 

Doba trvání projektu: únor 2016 až leden 2019

Partnerské organizace:

  • Francouzská mezinárodní nezisková organizace GERES (Groupe Energies Renouvelables Environnement et Solidarités)
  • Národní asociace mongolských zemědělských družstev (NAMAC)

Zaměření projektu: Živobytí, zemědělství

Cíl: Zvýšení zapojení organizací občanské společnosti do inkluzivního a udržitelného rozvoje provincie Khentii.

Cílová skupina:

  • Organizace občanské společnosti v Khentii (organizace působící v zemědělství, zemědělská družstva, případně profesní a pracovní sdružení)
  • Ministerstva (Ministerstva zemědělství, práce, zdravotnictví a školství)
  • Místní úřady (správa provincie, místní odborné úřady, okresní úřady)
  • Veřejné instituce (školy, nemocnice a podobně)
  • Místní zemědělci a znevýhodnění obyvatelé provincie Khentii

Země/oblast: Provincie Khentii / Mongolsko

Popis projektu:

Provincie Khentii se 70 900 obyvateli leží v severovýchodní části Mongolska, 350 kilometrů od hlavního města Ulánbátar, v oblasti, která prozatím zůstává spíše stranou pozornosti rozvojových organizací. Jedná se o venkovskou provincii s jednou z nejvyšších úrovní nezaměstnanosti v Mongolsku (17,5 %). Hlavní zdroj obživy spočívá – podobně jako jinde – v chovu hospodářských zvířat. Mnoho rodin se přitom za prací i lepším sociálním zázemím stěhuje do větších měst.

Provincie Khentii nicméně má, na rozdíl od mnoha jiných oblastí, předpoklady pro rostlinnou výrobu, jejíž rozvoj by mohl přispět ke zvýšení místní životní úrovně. V současnosti zde v zemědělství pracuje cca 1 100 lidí a domácí produkce pokryje pouze 60 % spotřeby kořenové zeleniny zdejších domácností a jen malou část spotřeby ostatních druhů zeleniny.

Místní rostlinnou výrobu omezuje neznalost vhodných technologií a pěstebních postupů nezbytných v místě, kde se zemědělci musí vyrovnat se značnými klimatickými omezeními (typickými ve větší či menší míře pro celé Mongolsko) – například s krátkým vegetačním obdobím, nedostatkem vody a výrazně kontinentálním podnebím.

Přestože v provincii působí několik nevládních organizací i vládní úřady zaměřené na rozvoj zemědělství, nepodařilo se rostlinnou výrobu zatím výrazněji rozvinout. Spotřebitelé, mezi nimi i veřejné instituce jako školy, školky a nemocnice, proto z větší části závisí na zelenině kupované v mongolské metropoli, kam se dováží zpravidla z Číny.

Charita ČR proto společně se svými partnery usiluje o zvýšené zapojení organizací občanské společnosti do rozvoje zemědělství v provincii Khentii. Organizace by se tak měly více podílet na rozvoji venkova  prostřednictvím vlastních zemědělských aktivit, účasti v rozhodovacích procesech a spolupráce se zemědělci i státními orgány.

Dojde také k založení dvou cvičných farem, uskuteční se školení pro jednotlivé zemědělce a zemědělská družstva o nových a udržitelných pěstebních postupech, stejně jako pro manažery organizací působících v zemědělském sektoru. Aktivity Charity ČR by měly zvýšit produktivitu místních pěstitelů zeleniny a zároveň povzbudit zájem spotřebitelů o lokální produkci.

Rozpočet celkem: 17 880 890 Kč

Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura