Charita ČR rekonstruuje čtyři třídy základních škol v Nepálu

Odlévání betonových sloupců - ZŠ Srijana (foto: Charita Švýcarsko).

V září 2015 přislíbila mezinárodní síť Charit v čele s Charitou Švýcarsko rekonstrukci 31 základních a středních škol zničených v nepálském okrese Sindhupalchok zemětřesením. V lednu 2016 schválilo místní Ministerstvo školství navržené stavební plány škol odolných přírodním katastrofám a současně vyhovujících potřebám dětí.

Architektonický plán výstavby základní školy v Kolechaur s třemi učebnami a jedním kabinetem (foto: Charita Švýcarsko).Před plným započetím stavebních prací plánovaných na říjen 2016 se testuje pět pilotních škol, jejichž výstavba začala v březnu 2016. Na základě pilotních škol se pracovníci Charity i stavitelé lépe připraví na zbývajících 26 škol, které mají dle plánu vzniknout během roku 2017 a 2018.

Při výběru pěti pilotních škol se muselo zohlednit, zda se jedná o první nebo druhý stupeň ZŠ či o SŠ. Stejně tak, kolika má sloužit žákům a jak velkému učitelskému sboru. Liší se rovněž půda, na níž má k výstavbě dojít, přičemž hlavní roli hraje nadmořská výška, terén, dopravní dostupnost za různých druhů počasí, možnost čerpat místní stavební materiál a podobně. Plány přitom počítají s jednopatrovými i dvoupatrovými budovami, stejně jako s rekonstrukcí částečně zachovalých nebo dočasně vystavěných škol.

Charita ČR se díky finanční dotaci Ministerstva zahraničních věcí ČR podílí na výstavbě dvou tříd ve škole Palchok a dvou ve škole Kolechaur. Například původní základní škola Kolechaur pro 41 žáků se třemi učiteli po zemětřesení úplně spadla. Hned několik týdnů poté zajistila Charita a partnerská organizace Helvetas dočasnou budovu, v níž mohla probíhat výuka. Stálá základní škola se začala stavět v březnu 2016 a její architektonický plán vyhotovila nepálská společnost RNDC spolu s firmou Skat. K dokončení prací by mělo dojít letos v září.

Nižší střední školu Palchok navštěvovalo před zemětřesením 152 žáků. I zde během několika týdnů vzniklo dočasné vyučovací středisko. Stavba stálé budovy školy započatá v březnu 2016 bude dokončena pravděpodobně v prosinci tohoto roku.     

Charita ČR na program obnovy škol v Nepálu přispívá částkou 9 250 000 Kč pocházející z veřejné sbírky a z dotace MZV ČR.

Více fotografií v samostatné galerii.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.