Indra z Nepálu svůj smutek proměnila v pomoc druhým

Indra Kumari Dulal.

„Některé z mých kamarádek zanechaly školy po svatbě, mně otec ale dal šanci studovat. Když jsem se ve dvaceti letech vdávala, vynutil si na mém muži slib, že mě po svatbě bude v dalším vzdělávání podporovat,“ vypráví Indra Kumari Dulal, programová koordinátorka organizace MANK podílející se na společném projektu Charity ČR a Charity Švýcarsko.

Indra během rozhovoru s pracovnicí Charity ČR Ivou Peterkovou.Indřin otec školu navštěvoval jen 6 měsíců v roce, protože zbylý půlrok pracoval na poli. Navzdory tomu dovedl dokončit 10 ročníků, obdržel výstupní certifikát a stal se učitelem na prvním stupni. Matka se vdala v patnácti a nikdy nedostala příležitost vzdělávat se. I přes svoji negramotnost ale vzdělání potomků podporuje a na jejich výsledky je pyšná.

Aby ulevila rodinnému rozpočtu zatíženému placením školného, učila Indra na poloviční úvazek na střední škole, kam sama ještě docházela do posledního ročníku. V tomtéž pokračovala i na univerzitě. „Pozici soukromé učitelky jsem našla snadno a díky tomu jsem jí už zůstala, ačkoliv jsem se vždy chtěla stát sociální pracovnicí.“

Přání pomáhat svému okolí se umocnilo po zemětřesení v Nepálu v dubnu 2015. Indra během něj přišla o své jediné dítě a smutek se rozhodla zahnat vstupem do organizace MANK (Mahila Aatma Nirbharta Kendra). MANK již od roku 1990 působí v okrese Sindhupalchok, kde bojuje proti obchodování s lidmi a násilí na základě pohlaví a podporuje práva dětí. Mimo to propaguje školní docházku, například školením učitelů či vzděláváním rodičů. Zaměřuje se i na osvětu v otázce hygieny a brojí proti absenci toalet ve školách a obcích. „Ke vstupu do organizace mě motivovaly vzpomínky na dceru. Přinutily mě pomáhat alespoň jiným dětem.“

Od té doby pořádá celou škálu aktivit pro děti i jejich rodiče s hlavním poselstvím: přesvědčit je o důležitosti docházení na výuku. Následně se zaměřuje na problémy těch, kteří se jí účastnit z nějakého důvodu nemohou.

„Mám svoji práci ráda. Učí mě o společnosti i o životě tím, že různé lidi z různých míst potkávám v různých situacích. Navíc věřím, že taková práce může přinést změny. Chci ve své pozici dosáhnout jistoty, že každé dítě získá vzdělání. Pouze se vzděláním totiž můžeme kráčet správnou cestou. Skrz něj lze místní obyvatele informovat o rizicích brzkých sňatků a zaměstnání v zahraničí. Přestože nemůžeme vždy vyřešit všechny potíže, můžeme potřebné alespoň nasměrovat za těmi, kteří pomoci dovedou.“

Na otázku, jak hodnotí dopad své práce, Indra s úsměvem odpovídá: „Změny v chování trvají dlouho, ale aspoň k nim velkou měrou přispíváme.“            

Organizace MANK se společně s Charitou ČR a Charitou Švýcarsko podílí na obnově zemětřesením zničených škol v okrese Sindhupalchok, k čemuž patří i podpora školní docházky.