Prací pro druhé získává Rita cenné zkušenosti

Rita podporující děti při tvorbě výukových materiálů (foto: Charita Švýcarsko).

S tichostí a vlídností sobě vlastní kontroluje osmnáctiletá Rita Bhujel listinu účastníků školení pro rodiče, které se koná na nižší střední škole v Mahakaleshwori. Již od května 2016 pracuje jako stážistka pro MANK, místní partnerskou organizaci Charity ČR, která podporuje školní docházku nepálských dětí a mládeže.

Rita při rozdělování cen za soutěž v matematice - ZŠ Gyanodaya (foto: Charita Švýcarsko).Během svého působení na této pozici se již několikrát účastnila domácích návštěv u dětí, s kterými organizace pracuje, stála při založení dětských klubů i u četných mimoškolních aktivit. Rita většinou vypomáhá s psaním reportů z akcí, fotografováním nebo sdílením svých vlastních studijních zkušeností s žáky základních i středních škol. Krom toho všichni oceňují její schopnost vytvořit přátelskou a důvěrnou atmosféru. Optimismus si dívka zachovala i přesto, že při zemětřesení v dubnu 2015 přišla o starší sestru i sestřenici.

První týdny v organizaci Ritu ostatní pracovníci často brali do terénu, kde se mohla nejlépe naučit vše potřebné pro svoji další činnost. Poté již směla navštěvovat jednotlivé rodiny sama, stejně jako vést vlastní průzkum.

„Až dostuduji, chtěla bych se stát ředitelkou banky. Tato spolupráce mi pomáhá rozvíjet schopnosti, které budu jednou potřebovat,“ vysvětlila svůj zápal pro věc Rita. I přes výborný školní prospěch totiž jako třetí dcera z devítičlenné rodiny nemá lehké postavení. Její otec nedávno ze skromného platu tesaře pronajal kus zemědělské půdy od bohatšího souseda. Byť výnos z pole rodině přilepšil, musí přibližně polovinu odevzdat pronajímateli. Vzdělávání Rity i jejích šesti sourozenců proto z největší části závisí na podpoře ze strany nejrůznějších organizací. Jakékoliv zkušenosti navíc se všem z nich nesmírně hodí k vykročení za vlastními sny.

Charita ČR se v Nepálu společně s Charitou Švýcarsko a místními partnerskými organizacemi MANK a TUKI věnuje rekonstrukci škol v provincii Sindhupalchok, které v roce 2015 zničilo zemětřesení. Součást programu tvoří i podpora školní docházky dětí a zvyšování povědomí o základních hygienických návycích nebo o způsobech snižování rizik katastrof. Ačkoli se jedná zejména o humanitární pomoc v zemi, program usiluje i o rozvoj místních lidí. Zapojuje zdejší organizace do průběhu aktivit a nabízí stáže těm se zájmem o získání nových zkušeností při práci pro druhé.