Rekonstrukce základní školy Srijana v nepálském okrese Sindhupalchok

Děti si hrají na staveništi (foto: Charita Švýcarsko).

Pamatuji si silnici k základní škole Srijana víc než dobře. Loni, jen pár týdnů po zemětřesení, jsem navštívil vzdálenou vesnickou oblast v údolí Melamchi. Všechny stavby v ní se zřítily, včetně školy.

Debata s místními obyvateli (foto: Charita Švýcarsko).Od mé poslední návštěvy zvládli místní lidé obnovit domy, aspoň jako dočasné příbytky, na které použili plech a dřevo. Provizorní budovu školy zajistila Charita.   

Tentokrát ovšem nezastavujeme v srdci vesnice. Zatímco jedeme po hrbolaté silnici, i nadále míjíme prozatímní obydlí. Ve zhruba desetiminutové vzdálenosti od té staré vyrůstá nová základní škola – původní pozemek nestačil pro velkou, zděnou a zemětřesní odolnou budovu. Parcelu bez váhání nabídla místní rodina, která se dozvěděla o nedostačujícím prostranství v místě dočasné školy. Oplátkou jí stačilo, že Charita za finanční pomoci dalších sesterských organizací vystaví vzdělávací centrum bezpečné v případě další katastrofy.

Mohli jsme vidět, že vše pokračuje podle plánu. Základy už stály a zdi rostou rychlým tempem. Na průběh prací se chodí dívat žáci spolu s rodiči, aby získali představu o podobě nové budovy. Děti se baví sledováním dělníků, zatímco jejich rodiče zpovídá náš pracovník. Studenti, rodiče, učitelé i kdokoliv z obyvatel může své názory a náměty vhodit do schránky zřízené na staveništi. Následně na všechny dotazy odpovídáme a probíráme je s výborem vedení školy. Brzy se dokončí střecha a až se vybuduje veranda, záchody a hřiště, budou se moci žáci přesunout z dočasného školicího centra do nových školních tříd, a to ještě v závěru tohoto roku.

K úplnému dokončení přitom chybí stále mnoho. Vzhledem k tomu, že samotná budova odolná zemětřesení ještě netvoří bezpečné učební prostory, musíme také zajistit aktivity na propagaci hygieny a výcvik pro Pohled od školy do krajiny (foto: Charita Švýcarsko).studenty i učitele v postupu evakuace. I nadále přitom rozvíjíme plán provozu a údržby společně s vedením školy a v okolních vesnicích šíříme povědomí o důležitosti školní docházky.

Lukas Fiechter, Charita Švýcarsko

Charita ČR na program obnovy škol v Nepálu přispívá částkou
9 250 000 Kč pocházející z veřejné sbírky a z dotace MZV ČR.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.