V nepálské vesnici Thokarpa slavnostně přivítali kardinála Tagleho

Obyvatelé vesnice Thokarpa uvítali výpravu v čele s kardinálem Taglem mimo jiné květinovými věnci.

Michelle Hough z Caritas Internationalis navštívila během své pracovní cesty oblasti Nepálu stižené loňským dubnovým zemětřesením, konkrétně vesnici Thokarpa a Kitar. Účastnila se jí ve společnosti kardinála Tagleho, arcibiskupa Salvatora Pennacchia, apoštolského nuncia v Indii a Nepálu a řady dalších církevních hodnostářů i kolegů z členských zemí Caritas Internationalis. Podala o ní osobní výpověď.

Shanti spolu s rodinou (foto: Sunil Simon/Charita Rakousko).„Charita má ve světě rozsáhlou působnost – působí v 165 zemích, a to v mnoha oblastech, mnoha kontextech i na mnoha rozdílných úrovních.

Spolu s výpravou jsme zavítali do Sindhupalchoku, který zemětřesením a následným dotřesem dva týdny poté utrpěl nejvíce škod. Z celkového počtu 9000 obětí jich 5000 zemřelo právě zde.

Setkali jsme se například s pětadvacetiletou Shanti Phori žijící v malé vesnici Kitar. Když před rokem zemětřesení vypuklo, byla zrovna těhotná a sbírala venku krmení pro zvířata. Její tříletý syn si sám hrál doma a ostatní dvě děti seděly ve škole. Utíkala rychle zpátky, svůj dům ale našla už v troskách a syna zraněného.

Charita bezprostředně po katastrofě poskytla Shanti a její rodině jídlo a oblečení. Brzy na to dostala Shanti vlnité plechy k postavení dočasného příbytku. Zapojila se také do pracovního programu, v rámci kterého jí Charita platí za odklízení trosek.

Život přeživších rodin přitom stále lze popsat jako nesmírně složitý a křehký. Cesta za obyvateli vesnic, které jsme navštívili, po hrbolaté prašné cestě trvala autem s pohonem na všechna čtyři kola celou hodinu. Co chvíli jsme také museli zastavit kvůli prachu zvířenému auty před námi. Vesničanům žijícím izolovaně se pomoc dopravuje jen stěží. A i když jde o naléhavý případ, musí se počítat s dlouhým čekáním.  

Shanti se při kojení svého devítiměsíčního syna svěřila s obavami, jak v budoucnu získá vodu. Prameny poblíž domu vysychají a vypadá to, že brzy vyschne i ten poslední. Přístup k vodě přitom činí problém mnohým obyvatelům vesnic. Například hned v Thokarpě voda neteče ani ve zdravotním středisku, ani ve škole. Rodinní příslušníci musí denně chodit hodinu pěšky, aby přinesli vodu z řeky.

Spolucestující Sunil Simon z Charity Rakousko přitom tvrdil, že za pár měsíců promění období dešťů už tak nebezpečné horské cesty v řeky valící se dolů, což bohužel dlouhodobý problém nijak nevyřeší. Proto pracovníci Charity sledovali potřeby vesnic a naplánovali jednotlivé kroky plánovaného programu „WASH“ (Voda, Kanalizace, Hygiena).

V Thokarpě nás zdravily stovky lidí a celá skupina nás i doprovázela vzhůru po prašné cestě. Když jsme dorazili k branám vesnice, lidé nám začali kolem krku dávat květinové girlandy, až jsme měli tváře zpola zakryté růžovými květy. Šlo o neuvěřitelně vřelé a radostné přivítání od lidí, kteří si toho spoustu vytrpěli a kteří stále prochází velmi těžkým obdobím.

Posadili jsme se pod plátěnou střechu, abychom se ukryli před ostrým sluncem a poslouchali řečnění o tom, jak jim naše organizace pohotově pomohla. Poté nám místní lidé předváděli tance a písně o Charitě. I přes nádherný ceremoniál šlo ve tvářích mnohých pozorovat vyčerpání, maskované stoickým výrazem člověka, který si mnohým prošel.

Ostatní nevládní organizace, které zde poskytly pomoc, již z Thokarpy odjely. Charita zde ale zůstane, protože se již stala součástí zasažené oblasti. Caritas Internationalis totiž investuje přes 36 milionů eur na vypořádání se s důsledky přírodní katastrofy. Půjde o přestavby obcí a domů a také o léčbu přetrvávajících zranění.

Během ceremoniálu v Thokarpě vystoupil kardinál Tagle s proslovem: „Otcům a dědům: doufáme, že zůstanete silnými vůdci svých vesnic. Matkám a babičkám: doufáme, že udržíte své rodiny a komunity skutečně naživu. Mladým lidem: lidé jako vy posílají pomoc z celého světa Charitě. Buďte dobrými studenty a staňte se dobrými občany Nepálu i světa. Děkuji vám a Bůh vám žehnej.“ "

Článek Michelle Hough v původním znění najdete na caritas.org.