V okrese Sindhupalchok staví Charita 31 nových škol

Studenti v provizorní škole (foto: Bikash Ya Kipa).

Před rokem postihlo Nepál ničivé zemětřesení o síle 7,8 Richterovy škály. Neštěstí stálo život více než 9 000 lidí a vyžádalo si 22 000 raněných. Mimo to zničilo infrastrukturu, zdravotnická centra, 700 000 příbytků a 7 000 škol. Největších rozměrů dosáhly škody v okrese Sindhupalchok. Spadlo zde podle odhadů 95 % budov, mezi nimi 89 % školních tříd.

Přípravy pro stavbu školy.Bezprostředně po katastrofě začala v postižených oblastech pomáhat Charita Švýcarsko společně s další švýcarskou neziskovou organizací HELVETAS. Postavily zde mimo jiné 40 provizorních výukových center. V březnu letošního roku poté položily základní kámen prvních pěti nových škol splňujících bezpečnostní i hygienické standardy. Plány počítají s výstavbou celkem 31 nových školních budov, které zajistí témeř 6 000 dětí přístup ke vzdělání, a to do konce roku 2018. Charita ČR na aktivity přispívá celkovou částkou 9 250 000 Kč pocházející z veřejné sbírky a z dotace Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Každá nová škola bude sestávat z velké kryté učebny, kabinetu pro učitele, skladu pomůcek, funkčního vodovodního systému a dívčích i chlapeckých toalet. Zvolené stavební materiály odpovídají požadavkům udržitelnosti a pochází z místní oblasti. Návrhy staveb také přihlíží k podmínkám jednotlivých lokalit. Architektonické plány počítají i s nutností přizpůsobit stavbu klimatickým změnám a dobře je izolovat. Životnost budov se odhaduje na 30 až 50 let.

Aktivity Charity Švýcarsko probíhají ve spolupráci s nepálskou vládou, ministerstvem školství, vedeními jednotlivých škol i místními obyvateli.

Více informací ZDE (brožura v angličtině). 

Více fotografií v samostatné galerii.