Snížení novorozenecké úmrtnosti v Kambodži. Charita připravuje tříletý projekt

Zlepšujeme zdravotnictví v Kambodži

To, co u nás bylo běžné před sto lety a dnes si to téměř neumíme představit, je v Kambodži stále živým a palčivým problémem. Ročně tu zemře až šest tisíc novorozenců. Mezi nejčastější příčiny patří nedostatečná zdravotní péče, podvýživa a nízká úroveň hygieny. Charita Česká republika působí v Kambodži dlouhodobě a v rámci svých zdravotnických projektů pomáhá tisícům pacientů ročně. Nyní usiluje a získání grantu, díky němuž by mohla pomáhat maminkám a čerstvě narozeným miminkům v kambodžské provincii Kampong Chhnang.

Zdravotnické projekty v Kambodži financuje ČRAAby získala peníze na realizaci projektu na zlepšení kvality poskytované zdravotnické péče o matku a dítě se zaměřením na neonatální péči, účastní se Charita Česká republika výběrového řízení.

„Součástí připravovaného projektu je zvýšení kvality zdravotnických služeb v oblasti porodnictví a pediatrie. Celkem plánujeme vyškolit a dovzdělat v oblasti prenatální a postnatální péče minimálně 24 lékařů a více než 48 porodních asistentek. V rámci projektu také zásadně zlepšíme hygienické standardy ve třech vybraných nemocnicích,“ uvedla Barbora Vlasová, vedoucí mise Charity Česká republika v Kambodži.

Pitná voda pro všechny

Úprava sociálních zařízení, zajištění dodávek pitné vody a instalace vybavení pro bezpečnou likvidaci použitého zdravotnického materiálu jsou jedním z řady vylepšení plánovaných v rámci projektu, jejž jsme připravili ve spolupráci s Charitou Kambodža, která má s místním zdravotnictvím mnohaleté zkušenosti.

„Ročně se bude ve vybraných porodnicích v provincii Kampong Chhnang monitorovat přes pět set rizikových porodů. Ve spádových oblastech vybraných nemocnic ale žije přes sedmdesát tisíc matek s dětmi do pěti let, kterým projekt pomůže, pokud s ním uspějeme,“ dodává Barbora Vlasová.

Kromě zlepšení kvality poskytované zdravotnické péče o matku a dítě se Charita Česká republika v minulosti v Kambodži zaměřovala i oftalmologii. Za mnohaletou podporu největší kambodžské oční kliniky v Takeu byla loni oceněna jedním z nejvyšších kambodžských státních vyznamenání, Královským řádem Sahametrei. 

Jestli grant na zlepšení novorozenecké péče Charita získá, bude zřejmé během července. V případě úspěchu zahájí tříletý projekt za více než jedenáct milionů korun, financovaný z rozpočtu České rozvojové agentury (ČRA).