Archa pomoci – reportáže z míst, která potřebují naši podporu

Archa pomoci – reportáže z míst, která potřebují naši podporu

Jak se žije ve válkou zmítané Sýrii a Iráku? Jak žijí lidé, kterým válečný konflikt vzal domov, rodinu i naději? Do válkou zmítané Sýrie a Iráku to jedou zjišťovat reportérky Lenka Klicperová a Jarmila Štuková. Charita ČR, která od začátku konfliktu v těchto oblastech aktivně působí, administruje v rámci projektu Archa pomoci sbírkový účet.

Cílem projektu Archa pomoci je přinést aktuální informace o životní situaci obyvatel a uprchlíků na Blízkém východě a umožnit naší veřejnosti aktivně se zapojit do konkrétní pomoci prostřednictvím finanční sbírky, kterou provozuje Charita ČR. Půjde zejména o potravinové či hygienické balíčky či zajištění lékařské pomoci v nemocnici v Erbilu.

Nápad na cestu obou reportérek do Iráku a Sýrie inicioval místopředseda Poslanecké sněmovny PČR pan Jan Bartošek, který si vzal nad celým projektem patronát. Z fotografií, které reportérky na své cestě po Iráku a Sýrii pořídí, by měla vzniknout putovní výstava. Na projektu Archa pomoci se podílí nezisková organizace Charita ČR a Nadační spolek Fontes.

Aktivity Charity ČR a jejích partnerů se zaměřují na obyvatele Sýrie, kteří odešli ze svých domovů a usadili se v jiné části země. Jedná se zejména o nejvíce ohrožené skupiny obyvatel: extrémně chudé, rodiny vedené ženou či pouze jedním z rodičů, rodiny s velkým počtem dětí/kojenců, rodiny s osobami chronicky či akutně nemocnými, duševně či fyzicky postižené; extrémně chudí/nezaopatření staří lidé či mladiství, oběti násilí atd.

V loňském roce například Charita ve spolupráci s partnery a s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR provozovala mobilní kliniku, která poskytla zdravotní péči téměř 5 000 osob.

Sbírkové konto

Charita ČR administruje sbírkový účet, číslo konta 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symboly (VS) 180 (Irák) a 182 (Sýrie).

Odkazy:
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/archapomoci
http://svet.charita.cz/pomahejte-s-nami/charita-pro-irak/
http://svet.charita.cz/pomahejte-s-nami/charita-pro-syrii/