CHARITA PRO IRÁK

 55660022/0800

VS 180

 Dárcům děkujeme!

Humanitární pomoc v Bagdádu

Vnitřně vysídlené rodiny přijímající humanitární pomoc.Název projektu: Irák: zajištění přístupu k základním životním potřebám vnitřně vysídleným osobám v guvernorátu Bagdád

Doba trvání projektu: duben až říjen 2016

Partnerská organizace: Charita Irák

Zaměření projektu: humanitární pomoc

Cíl: Zajištění přístupu k potravinové a nepotravinové pomoci pro 850 vnitřně vysídlených rodin v guvernorátu Bagdád.

Cílová skupina:

  • 765 vnitřně vysídlených rodin žijících v táborech Zawaa (Zayouna) a Al Amal Al Manshoud (Dora)
  • 85 vnitřně vysídlených rodin žijících u hostitelských rodin ve čtvrtích Dora, Al-Saydiya a Zayouna v Bagdádu

Země/oblast: Guvernorát Bagdád / Irák

Popis projektu:

Od roku 2014 čelí obyvatelstvo Iráku ozbrojenému konfliktu mezi vojáky Daesh (vojáky Islámského státu) a vojáky koaličních partnerů. Konflikt a okupace rozsáhlých iráckých území nese zásadní sociální, politické, ekonomické i humanitární dopady ústící v masové přesuny obyvatel ze svých domovů do bezpečnějších oblastí. V roce 2015 se Irák musel vypořádat rovněž s výrazným poklesem ceny ropy a s tím souvisejícím oslabením ekonomiky.

Obyvatelé Iráku navíc žijí v extrémních klimatických podmínkách pod hrozbou častých přírodních katastrof. Například v důsledku rozsáhlých povodní v říjnu 2015 došlo k zásadnímu poničení infrastruktury a systému odpadních vod. V současnosti zemi sužují rekordní vedra dosahující přes den až 54 °C.

Od počátku roku 2014 z okupovaných území uprchlo více než 550 000 rodin, často bez jakýchkoli prostředků či možností obživy. Největší množství vysídlených osob pochází z oblastí okupovaných Daesh, a to z guvernorátu Anbar (42%), Ninewa (35%) a Salah al-Din (13%). Prchající rodiny nejčastěji hledají útočiště v hlavním městě Bagdádu a dále v guvernorátu Anbar, Dahuk, Ebil a Kirkuk.

Celkově se nyní v Irácké republice nachází 10 milionů osob, které naléhavě potřebují humanitární pomoc. Více než čtvrtina země nedovede kvůli akutní nouzi pokrýt své základní životní potřeby. Do konce roku 2016 přitom může jít až o 13 milionů obyvatel. Irák navíc již nyní patří k zemím s nejvyšším počtem vnitřně vysídlených osob na světě.

Charita ČR zde proto ve spolupráci s Charitou Irák poskytne potravinovou a nepotravinovou podporu (zejména přikrývky, matrace a kuchyňské náčiní), díky níž v Bagdádu a jeho okolí získá celkem 4 250 osob žijících v jednom z několika uprchlických táborů, nebo u hostitelských rodin.

Rozpočet celkem: 2 923 400 Kč

Donor: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky