CHARITA PRO IRÁK

 55660022/0800

VS 180

 Dárcům děkujeme!

Humanitární pomoc v Mosulu

Předávka humanitární pomoci.Název projektu: Distribuce balíčků humanitární pomoci pro lidi v nouzi žijící u bojové linie v Mosulu

Doba trvání projektu: prosinec 2016 až únor 2017

Partnerská organizace: Polska Akcja Humanitarna (PAH)

Zaměření projektu: humanitární pomoc

Cíl: Distribuce okamžité humanitární pomoci pro osoby ohrožené konfliktem u mosulské bojové linie.

Cílová skupina:

  • 200 příjemců balíčků pomoci (prosinec 2016)
  • 300 příjemců balíčků pomoci (půlka ledna 2017)
  • 300 příjemců balíčků pomoci (konec ledna 2017)

Země/oblast: Vesnice Gogjali, Mosul a okolní oblasti/ Irák

Popis projektu:

Od listopadu 2016 se zvýšila intenzita bojů, které ještě prohloubily stávající humanitární krizi uvnitř Mosulu, zejména v jeho východní části. Mnoho obyvatel uprchlo směrem do osvobozených čtvrtí na západě města, do oblasti Gogjali, kde se rozhodlo zůstat namísto přesunu do uprchlických táborů. Avšak v této lokalitě neexistuje adekvátní infrastruktura, pročež nově příchozí nemají k dispozici odpovídající obchody, kde by si mohli zajistit potraviny. Zároveň postrádají přístup k základní zdravotní péči, k dodávkám elektřiny apod. Jak nově příchozí, tak místní obyvatelé v Gogjali v současnosti přežívají jen díky dováženým potravinám a pitné vodě.

Přístup do zmíněné oblasti v blízkosti frontové linie je velmi komplikovaný a nebezpečný, a proto se mnohé humanitární organizace rozhodly na místo nevstupovat a na krizovou situaci nereagovat.

Irácká organizace RNVDO patří k jedněm z mála, které se na řešení krize aktivně podílejí. Charita ČR ve spolupráci s polskou PAH poskytne finanční prostředky na nákup 800 balíčků humanitární pomoci a letáků s informacemi o základní hygieně pro lidi žijící v Gogjali a dalších ohrožených oblastech v okolí Mosulu, o jejichž distribuci se postarají právě pracovníci místní RNVDO. RNVDO eviduje každého příjemce balíčku, čímž snižuje riziko nerovnoměrné distribuce pomoci.

Rozpočet celkem: 1 446 336 Kč

Donor: Polska Akcja Humanitarna, Charita ČR  humanitární sbírka