CHARITA PRO IRÁK

 55660022/0800

VS 180

 Dárcům děkujeme!

Potravinová pomoc v Mosulu

Název projektu: Potravinová bezpečnost pro nejzranitelnější v MosuluDistribuce humanitární pomoci v Mosulu.

Doba trvání projektu: březen až říjen 2017

Partnerské organizace:

  • Polska Akcja Humanitarna
  • RNVDO

Zaměření projektu: humanitární pomoc

Cíl: Přispění ke zmírnění utrpení obyvatel postižených konfliktem a vysídlením v Iráku.

Cílová skupina: 3 020 rodin v nouzi v guvernorátu Ninewa (15 100 osob) s urgentní potřebou potravinové pomoci 

Země/oblast: kraj Ninewa / Irák 

Popis projektu:

Léta trvající konflikt a ekonomická stagnace ovlivnila téměř každý aspekt života obyvatel Iráku. Za poslední tři roky se míra chudoby zdvojnásobila a nezaměstnanost ztrojnásobila. Zemědělská výroba opadla o 40 % a stovky tisíc lidí se musely z vesnických oblastí přestěhovat za obživou do měst.

Dle odhadů OSN se může situace v oblasti města Mosul ještě stát nejhorší humanitární katastrofou letošního roku. 11 milionů z celkových 36 milionů obyvatel země již nyní potřebuje humanitární pomoc. V guvernorátu Ninewa, kde Mosul leží, potřebují potraviny až 3 miliony lidí. 

Od počátku roku 2017 Islámský stát stále okupuje západní část Mosulu. Do těchto oblastní přitom humanitární pracovníci nemají žádný přístup, případně jen v limitované míře.

Charita ČR zde proto ve spolupráci s Polska Akcja Humanitarna a iráckou organizací RNVDO chystá distribuci potravinové pomoci pro 3 020 rodin v nouzi (celkem 15 100 osob); a to formou potravinových balíčků, distribucí poukázek či přímo hotovosti ke stejnému účelu. Tím organizace posílí místní trh a domácí výrobce, čímž umožní rychlejší vzpamatovávání se ze stávající krize.            

Rozpočet celkem: 4 522 082 Kč

Donor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR