CHARITA PRO IRÁK

 55660022/0800

VS 180

 Dárcům děkujeme!

Šetrné agro-podnikání

Název projektu: Podpora environmentálně šetrného agro podnikání

Doba trvání projektu: leden až prosinec 2017

Zaměření projektu: živobytí, zemědělství

Cíle:

  1. Propagace environmentálně šetrného zemědělského hospodaření v iráckém Kurdistánu.
  2. Propagace správné zemědělské praxe mezi zemědělskými podnikateli v iráckém Kurdistánu.

Cílová skupina: 75 stávajících i potenciálních podnikatelů v zemědělství a potravinářství

Země/oblast: Kurdistán (Erbíl, Dohúk, Sulajmáníja) / Irák

Popis projektu:

Kurdistán představuje relativně stabilní a bezpečné území v porovnání s rozvráceným zbytkem Iráku a válkou zmítanou sousední Sýrií. Proto zde velké množství uprchlíků a vnitřně vysídlených osob hledá útočiště. Nyní v něm žije zhruba 4,8 milionu vnitřně vysídlených osoba asi 220 000 uprchlíků především ze Sýrie. Vytváří se tím obrovský tlak na domácí populaci, místní trh práce i dostupnost služeb a zboží.

Vzhledem k dlouhodobé povaze konfliktů je třeba nalézt středně až dlouhodobá řešení migrační krize. Vytváření pracovních příležitostí a zajištění udržitelné potravinové bezpečnosti pro uprchlíky i hostitelské komunity patří k nezbytným krokům. Současná produkce potravin totiž nedostačuje skutečné potřebě a podle údajů FAO v Iráku asi 1,8 mil lidí závisí na potravinové pomoci. Dochází proto k tlaku na zintenzivnění zemědělské produkce, což je však často prováděno na úkor udržitelnosti s negativními dopady na životní prostředí. Jednou z hlavních priorit projektu Charity ČR je proto zajištění větší míry environmentální udržitelnosti zemědělského hospodaření v regionu, mimo jiné prostřednictvím školení místních zemědělců. Aktivity Charity ČR směřují k rozvoji drobného zemědělského podnikání, které přispívá k inkluzivnímu ekonomickému rozvoji země.

Charita ČR zmapuje podmínky v oblasti Erbíl, Dohúk a Sulajmáníja a podpoří místní zemědělce v identifikaci a vypracování podnikatelských plánů, které budou respektovat principy environmentálně šetrného zemědělství. Proběhne také konference na stejné téma spolu s mediální kampaní zacílenou na 500 potenciálních podnikatelů. Charita ČR zemědělcům zajistí 180 hodinových konzultací.

Rozpočet celkem: 6 766 740 Kč

Donor: Ministerstvo zemědělství, Charita ČR