CHARITA PRO IRÁK

 55660022/0800

VS 180

 Dárcům děkujeme!

Výstavba latrín v uprchlickém táboře

Název projektu: Humanitární asistence zranitelným vnitřně vysídleným rodinám v táboře Berseve 1 

Doba trvání projektu: červenec 2018 až prosinec 2018

Partnerské organizace: Secours Catholique Caritas France, UNICEF

Zaměření: humanitární pomoc – voda a sanitace

Cíl: Podpora zranitelných vnitřně vysídlených rodin v  Berseve 1 prostřednictvím zlepšení sanitačních podmínek (stavba latrín, úklid) a podpořením aktivit generujících příjmy (cash for work)

Výstupy: 

  • 160 domácnosti bude mít příjem k zajištění základních potřeb prostřednictvím Cash for Work
  • výstavba 800 latrín, ke kterým bude mít přístup více než 8800 osob (z toho víc než 3500 žen, téměř 400 seniorů a 100 hendikepovaných)

Cílová skupina:

  • vnitřně vysídlení obyvatelé/rodiny v uprchlickém táboře Berseve 1, hlavně Jezídové

Země / oblast: Irák – irácký Kurdistán, guvernorát Dohúk, tábor Berseve 1

Popis projektu:

Na základě HRP Iraq (Humanitarian Response Plan) 2018 se v roce 2018 očekává, že se 1,5 milionu vnitřně vysídlených osob nezvládne vrátit do svých domovů vzhledem k bezpečnostní situaci a nestabilitě v regionech, ze kterých uprchly. Vybrané uprchlické tábory, včetně Berseve 1, zůstanou otevřené pro rodiny, které se nemůžou vrátit domů. V celém guvernorátu Dohúk je v současnosti přibližně 58 372 vnitřně vysídlených rodin, z toho jich přibližně 25 000 žije v táborech v Dohúku. Proto je humanitární pomoc v táborech stále potřebná.

Projekt reaguje na akutní potřebu zlepšení hygienických a sanitačních podmínek (a nedostatku latrín v táboře Berseve 1) a také na potřebu vytváření pracovních příležitostí (využití metody Cash for Work – finanční odměna pro osoby žijící v táboře za kvalifikované či nekvalifikované práce související).

V rámci projektu proběhne výběr osob v táboře, které by se zapojí do práce související se sanitační částí projektu (stavba latrín, úklid atd.), dále se uskuteční organizace orientačních workshopů a další aktivity – na základě potřeb tábora se určí potřebný počet latrín pro tábor, finalizuje se jejich podoba a technické zajištění, dojde k nákupu materiálu a samotné výstavbě s pomocí osob z tábora. Nakonec se latríny předají k užívání a údržbě obyvatelům tábora. 

Rozpočet celkem:  12 589 364 Kč

Donor: Ministerstvo pro Evropu a zahraniční záležitosti Francie,  Secours Catholique Caritas France, Tříkrálová sbírka

FR Charita

AHC

ministerstvo