CHARITA PRO IRÁK

 55660022/0800

VS 180

 Dárcům děkujeme!

Zlepšení dostupnosti zdravotnických služeb

Název projektu: Zlepšení přístupu k udržitelným a kvalitním zdravotnickým službám pro navrátilce a zranitelné komunity v okrese Al Qa’im, Guvernorát Anbar v Iráku

Doba trvání projektu: říjen 2018 až březen 2019

Zaměření projektu: humanitární pomoc (zdravotní péče)

Cíl: Zajistit, aby měli obyvatelé oblasti Al Qa’im (včetně těch, kteří se do oblasti vrátili po bojích) rovnocenný přístup ke zdravotní péči a službám.

Cílová skupina: 

  • 300 zaměstnanců Al Qa’im General Hospital
  • cca 90 000 obyvatel oblasti Al Qa’im

Země/oblast: Distrikt Al Qa’im, Guvernorát Al Anbar, Irák

Plánované výstupy: 

  • Al Qa’im General Hospital bude vybavena potřebných zařízením.
  • Lékařský personál nemocnice se zúčastní technických školení k obsluze nově instalovaných přístrojů.
  • Obyvatelé oblasti budou informování, že v oblasti funguje nemocnice pro veřejnost.

Popis projektu: 

Al Anbar je největší guvernorát Iráku, ovšem také guvernorát s vysokým množstvím těžce dostupných míst a s tím související nejistou bezpečnostní situací. Distrikt Al Qa’im se nachází na západě tohoto guvernorátu na hranici se Sýrií. Poté co Islámský stát (ISIL) v červnu roku 2014 získal kontrolu nad tímto územím, více než polovina populace uprchla do jiných oblastí Iráku. V prosinci 2017 vláda Iráku vyhlásila vítězství nad ISIL a od té doby se do oblasti vrací její obyvatelé. Navrátilci i komunity, které v oblasti zůstaly, jsou ale i nadále v neustálém ohrožení, například kvůli poškození domů a infrastruktury, nedostatku základních služeb a nevybuchlé munici. Místní obyvatelé mají špatný (nebo dokonce vůbec žádný) přístup ke vzdělání a doznívá mezi nimi vliv propagandy ISIL. Nemocnici v Al Qa’im ISIL aktivně využíval a bojovníci ještě během ústupu z oblasti ukradli její vybavení a budovu zapálili. Nemocnice tedy nutně potřebuje rekonstrukci a nové vybavení, aby byla zdravotnická péče v oblasti znovu zpřístupněna.

V rámci projektu dojde k detailní revizi a zhodnocení poškození zařízení a techniky. Bude vypsán tender na zdravotnické zařízení a provedena dodávka do nemocnice, kde bude nové zařízení a technika předáno a instalováno. Personál projde technickými školeními k obsluze nových přístrojů, obnoví se statistické oddělení nemocnice. V oblasti bude proveden monitoring potřeb obyvatel a rozšířeny informace o lepším fungování nemocnice.

Projekt přispěje k lepší dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele regionu a nepřímo podpoří návrat vnitřně vysídlených obyvatel do oblasti.  

Rozpočet celkem: 10 000 000 Kč

Donor: Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra