Pomoc Syřanům žijícím v Jordánsku

Pomoc Syřanům žijících v JordánskuNázev projektu: Pomoc vysídleným Syřanům a zranitelným jordánským skupinám obyvatelstva rozvinout jejich schopnosti zvládat nastalou situaci a posílit jejich dovednosti

Doba trvání projektu: březen 2014 až prosinec 2016

Partnerská organizace: Charita Jordánsko

Zaměření projektu: humanitární pomoc v podobě poskytnutí pomoci syrským uprchlíkům usazeným v Jordánsku a domácí jordánské populaci vyrovnat se s dopady syrské krize a přispět k mírové a demokratické transformaci Sýrie po skončení konfliktu.

Cíle: 

  1. Zabezpečení zvýšení znalostí a dovedností a tím i možností syrských uprchlíků po návratu do krajiny po skončení konfliktu.
  2. Poskytnutí finanční podpory vybraným syrským uprchlíkům pro zahájení vlastních aktivit, aby si zajistili pravidelný příjem z malého podnikání.
  3. Pomoc syrským uprchlíkům vyrovnat se se situací vzniklou konfliktem a podpoření jejich psychologické adaptace a rekonvalescence. 

Cílová skupina:

  • Přibližně 840 syrských uprchlíků
  • Přibližně 360 potřebných Jordánců

Země/oblasti: Ammán a okolí, Jordánské království

Popis projektu:

Od března 2011 se násilné potlačení protivládních protestů v Sýrii vyvinulo do širokého ozbrojeného konfliktu, které se rozšířilo téměř do celé země.

Intenzivní boje si od začátku konfliktu do března 2014 vyžádaly nejméně 70 000 životů. Infrastruktura země byla zcela zničena. Více než 2,5 milionu syrského lidu muselo opustit své domovy. Kolem 700 000 Syřanů uprchlo do sousedních zemí, jako je Jordánsko.

Vláda Jordánska odhaduje, že asi 280 tisíc syrských uprchlíků nyní žije právě v Jordánsku. Asi 20 % syrských uprchlíků se usídlilo v táborech, zbytek se rozptýlil po celé zemi. Jordánský trh práce je nasycen a nabízí jim jen málo příležitostí. Nájmy vzrostly a veřejné školy jsou přetížené. Syřané trpí sociální nouzí a též psychickými problémy. Nemají přístup k psychologické pomoci.

Charita Česká republika ve spolupráci s Charitou Jordánsko pomáhá Syřanům, kteří se usadili v hlavním městě, tedy v Ammánu a v jeho okolí. Společně budou například pořádat různá školení a workshopy pro syrské uprchlíky. Účastníci školení získají následně tzv. startovní balíčky, které jim pomohou rozjet vlastní drobné podnikání.

Velkou pozornost budou Charity klást na vzdělávací aktivity pro děti a mládež rodin syrských uprchlíků. Pro učení dětí budou vybráni syrští učitelé, psychologové a dobrovolníci, kteří zajistí jak předškolní výchovu malých dětí, tak i výuku v rámci formálního i neformálního vzdělávání pro děti starší.

Syrští uprchlíci si do Jordánska přináší řadu psychologických problémů a traumat. Proto dojde k poskytování psychosociální pomoci ze strany profesionálních psychologů. Budou pořádány také skupinové terapie a různé akce, které mají za cíl zlepšit psychiku syrských uprchlíků.

Rozpočet celkem: 35 100 000 Kč

Donor: Europe Aid, Charita Švýcarsko, Charita ČR

Europaid