CHARITA PRO IRÁK

č.ú. 55660022/0800, VS 180

DMS CHARITASVET
na číslo 87 777

Všem dárcům děkujeme.

CHARITA PRO SÝRII

č.ú. 55660022/0800, VS 182

DMS CHARITASVET
na číslo 87 777

Všem dárcům děkujeme.

Jsou tragédie, o kterých se mluví, a tragédie, které se žijí

Jsou tragédie, o kterých se mluví, a tragédie, které se žijí

Od začátku roku podporuje Charita ČR provoz pěti mobilních klinik v Sýrii, kde lékaři a sestry ošetří nebo jinak pomohou více než tisícovce pacientů. Téměř dva tisíce syrských uprchlíků žijících nyní v Jordánsku se zapsalo do vzdělávacího cyklu různých školení, které pořádá Charita Jordánsko ve spolupráci s Charitou Česká republika. To jsou jen dva příklady současné nutné pomoci Charity ČR na Blízkém východě. 

Situace v Sýrii se od začátku občanské války dál komplikuje. Počet obětí na životech a škodách na majetku vzrůstá. Vlivem postupu bojovníků tzv. Islámského státu na Blízkém východě se humanitární krize rozšířila také na obyvatele Iráku. Ti museli zejména z Mosulu a jiných oblastí provincie Ninive uprchnout do provincie Kurdistán, nebo do okolních států Jordánska, Libanonu a Turecka.

Světové Charity pomáhající přímo v Sýrii nebo v okolních státech se dostávají na hranice svých možností. Jde zejména o Charity Turecko, Jordánsko či Libanon, které přijímají uprchlíky jak ze Sýrie, tak nyní i z Iráku. Irácká Charita poskytuje v kurdském městě Erbil přímou pomoc více než sedmi tisícům mužů, žen a dětí, kteří zde našli nové domovy.

„Blízký východ se nachází v těžké situaci. Charitní organizace jsou doslova zahlceny, neboť potřeby pomoci rostou a zdroje se zmenšují. Možnosti jsou daleko za hranicemi našich možností. Nemůžeme přijmout fakt, že život celé společnosti, životy milionů lidí, kteří žili v míru, jsou zničeny.“  Těmito slovy komentoval situaci v oblasti Michel Roy, generální tajemník Caritas Internationalis během listopadového setkání v Římě, kde zástupci různých národních Charit diskutovali a hledali cesty, jak pomoci na Blízkém východě.

Charita ČR úzce spolupracuje s místními Charitami i dalšími organizacemi přímo v Sýrii (jejich jména z bezpečnostních důvodů se neuvádí). V Sýrii finančně podporuje provoz mobilní kliniky, která pomáhá více než 26 000 původním obyvatelům i novým přistěhovalcům ve dvanácti vesnicích v severní části země. Například letos v říjnu zdravotníci nejčastěji vyšetřovali problémy dýchacího i trávicího ústrojí, infekce, různé chronické choroby jako například cukrovku a také ošetřili 24 zranění.

Poukázky na jídloPřímo v Damašku pomáhá i další partner Charity ČR, jehož aktivity finančně podporuje. Od dubna do října letošního roku poskytl 922 registrovaným rodinám: 491 poukázek na zakoupení základních potravin dle vlastních potřeb, 96 poukázek na oblečení a 335 příspěvků na bydlení. Mezi těmi, kterým se pomoci dostalo, bylo i 1 497 dětí ve věku do 15 let (z toho 290 do čtyř let). Celkem se jednalo o 4 575 žen, mužů a dětí.

Oproti tomu v Jordánsku spočívala pomoc zejména ve financování poukázek na jídlo a oblečení, zajištění zateplení obytných prostor a nájemného v ubytovacích prostorách mimo uprchlické tábory. Tato forma pomoci bude pokračovat i nadále společně s poskytováním psychosociální pomoci. V létě 2014 zahájily Charita ČR a Charita Jordánsko školící projekt pro syrské uprchlíky. Na základě provedeného průzkumu se kurzy a školení zaměří na obecné znalosti o zdraví a hygieně a jazykové a počítačové kurzy, právní povědomí a finanční gramotnost, dále na manažérské dovednosti (jako například základy řízení, podnikání a komunikace) a v neposlední řadě na praktické dovednosti a řemeslnou zručnost (zemědělství a řemesla, stavebnictví a poválečná obnova)

„Okruhy byly zvoleny s ohledem na situaci na pracovním trhu v Jordánsku a také se bere v potaz možná potřeba obnovy hospodářství v Sýrii po ukončení konfliktu,“ popisuje aktivity Charity ČR její zástupce Daniel Dräxler.

Předávka matrací v IrákuPodle informací Charity Irák a týmu humanitárních odborníků Caritas Internationalis budou prostředky získané z charitní veřejné sbírky poskytnuty zejména na nákup jídla, pitné vody, oblečení, zajištění psychosociální pomoci či ubytování, ať v evakuačních centrech nebo v jiných prostorách.

Aktivity v Jordánsku, v Sýrii či v Iráku financuje Charita ČR díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR (tři miliony korun uhradily aktivity v Damašku a severní Sýrii). Projekt pro syrské uprchlíky v Jordánsku financuje Evropská unie z programu EuropeAid a podílí se na něm i Charita Švýcarsko. Další aktivity jsou a budou hrazeny ze sbírek Charity ČR.

Charitní sbírky lze podpořit zasláním finančních prostředků na účet číslo 55660022/0800, a to s variabilním symbolem 182 pro Sýrii a 180 pro Irák. Lze rovněž zaslat dárcovskou SMS ve formě DMS CHARITASVET na číslo 87 777 (Cena DMS je 30 Kč. Charita ČR obdrží 28,5 Kč. Službu provozuje Fórum dárců).