CHARITA PRO IRÁK

č.ú. 55660022/0800, VS 180

DMS CHARITASVET
na číslo 87 777

Všem dárcům děkujeme.

CHARITA PRO SÝRII

č.ú. 55660022/0800, VS 182

DMS CHARITASVET
na číslo 87 777

Všem dárcům děkujeme.

Péče o těhotné ženy

Název projektu: Předporodní péče o ohrožené ženy v Libanonu

Doba trvání projektu: duben až listopad 2017

Partnerská organizace: Charita Libanon

Zaměření projektu: zdravotní péče

Cíl: Poskytnutí preventivní zdravotní péče a zvýšení povědomí nejméně 1000 ohrožených žen v produktivním věku. 

Cílová skupina:

  • 900 zranitelných Syřanek v produktivním věku
  • 100 zranitelných Libanonek v produktivním věku

Země/oblast: Libanon

Popis projektu:

Od roku 2011, kdy v Sýrii vypukla krize, uteklo ze svého domova přes 4.8 milionu obyvatel. Většina z nich nové zázemí nalezla v sousedních zemích jako je Jordánsko, Libanon nebo Irák. V Libanonu v současnosti žije zhruba 1,5 milionu Syřanů, kteří při celkovém počtu 5,9 milionu obyvatel tvoří zhruba čtvrtinu národa. Přelidnění země zhoršuje životní podmínky uprchlíkům i jejich hostitelům a přetěžuje celou infrastrukturu, mimo jiné i zdravotní péči. Poplatky za ošetření jsou pro řadu lidí finančně nedostupné, stejně jako předepsané léky. Jiní musí k lékaři cestovat velmi daleko. V Libanonu navíc kolem 80 % místních nemocnic spadá do soukromého sektoru, přetíženého již před přílivem syrských uprchlíků.

Nedostatek zdravotní péče velice ohrožuje těhotné ženy, zejména Syřanky. Čtvrtina dívek a žen, které uprchly ze Sýrie, je totiž v produktivním věku. Řada z nich domov opustila těhotná, mnoho do jiného stavu přišlo v důsledku dětských sňatků. Dle průzkumu bylo 23 % Syřanek žijících v Libanonu provdáno dříve, než dovršilo 18 let. Těhotenství dětí a mladistvých přitom nejčastěji způsobuje zdravotní komplikace, během nichž hrozí mnohdy i smrt rodičky. Rodiče sňatky nedospělých dcer nejčastěji zdůvodňují ekonomickým zajištěním i bezpečností.

Protože např. v roce 2015 jen 64 % těhotných Syřanek získalo nějaký způsob prenatální péče ze strany odborníků a 18 % žen nemělo během celého těhotenství péči žádnou, rozhodla se Charita ČR svými aktivitami zaměřit na 1 000 žen primárně z oblastí Rayfoun, Sad El Bauchrieh a Saida.

Z nich 375 podstoupí komplexní profesionální předporodní a poporodní péči (3 snímky z ultrazvuku, 1 snímek z morfologického ultrazvuku a 3 gynekologické konzultace). Vedle toho absolvuje 170 žen konzultace ohledně výživy a 750 žen získá bezplatné pečovatelské služby. 1000 žen rovněž absolvuje školení zaměřené na zvyšování povědomí o těhotenství a porodu.

Rozpočet celkem: 4 305 252 Kč

Donor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR