Sociálně znevýhodnění v Palestině

Palestinská žena s dcerou před charitní dětskou nemocnicí v Betlémě (foto:Laura Sheahen, CRS)Název projektu: Podpora zaměstnanosti sociálně znevýhodněných a absolventů škol na Palestinských autonomních územích

Doba trvání projektu: květen 2015 až prosinec 2017

Zaměření projektu: vzdělávání, živobytí

Cíl: zlepšení podmínek sociálně znevýhodněných Palestinců, především žen, studentů a absolventů škol při uplatnění na pracovním trhu

Cílová skupina:

  • 550 sociálně znevýhodněných žen
  • 800 studentů a absolventů středních a vysokých škol
  • zaměstnavatelé a zaměstnanci státní správy
  • veřejnost v Palestině

Země/oblast: Palestinská autonomní území - Gaza, Východní Jeruzalém, Jericho, Ramalláh

Popis projektu:

Po roce 1990 se ekonomické podmínky v pásmu Gazy začaly zhoršovat. V důsledku bezpečnostních problémů a přílivu levné pracovní síly po rozpadu Sovětského Svazu se pro Palestince uzavřel izraelský trh. Následovaly propad HDP i chronická nezaměstnanost, jelikož zhruba pětina produktivní populace pracovala v Izraeli. Ten v 90. letech uzavíral či otevíral trh podle bezpečnostní situace a podle poptávky po levné pracovní síle, nicméně do současnosti nebyl znovu plně otevřen.

Po roce 2006, kdy ve volbách zvítězilo hnutí Hamas, došlo na palestinských územích k dalšímu ekonomickému propadu v důsledku omezení zahraničních půjček i pomoci od mezinárodních organizací a institucí. Nová vláda tak přišla až o třetinu rozpočtu, což způsobilo rozpad veřejných služeb. Mezi lety 2006 až 2011 palestinská ekonomika rostla průměrným ročním tempem 8,2 % a do roku 2012 zaměstnávala přibližně 860 000 lidí. Růst poháněla vysoká míra zahraniční pomoci, což vedlo k rychlému rozvoji veřejného sektoru. S poklesem mezinárodní pomoci nedokázala vláda plnit své finanční závazky. V nastalé krizi dosáhla nezaměstnanost 23 %.

Hlavními sektory palestinské ekonomiky nadále zůstávají zemědělství, turismus a stavebnictví (především stavba pecí). Přitom Palestina zůstává stále závislá na zahraniční pomoci, která se odhaduje na 1,8 bilionů USD (cca 43 bilionů Kč; přibližně 30 % HDP tak pochází ze zahraniční pomoci). Až polovina státních služeb je poskytovaná ze zahraniční pomoci, což na ní způsobuje totální závislost.  

V roce 2013 činila míra nezaměstnanosti mezi mladou palestinskou populací 31,9 % a mezi čerstvými absolventy škol 39,6 %. I přes určité pokroky v zaměstnávání žen (okolo 14 %) mají především ony s průměrnou délkou vzdělání 9 až 12 let jen minimální šanci najít zaměstnání. Výše platů mezi pohlavími se liší o 12 % a vede k diskriminaci žen na pracovním trhu. Právě v Palestině je z celého arabského světa obecně nejvyšší míra nezaměstnanosti žen.

Charita ČR se proto ve spolupráci s Charitou Jeruzalém snaží zlepšit situaci žen na pracovním trhu, stejně jako zvýšit profesní připravenost studentů středních i vysokých škol, podpořit sociálně znevýhodněné v profesním uplatnění a celkově zlepšit jejich podmínky na pracovním trhu.

Právě absolventi škol a ženy z palestinských území Gaza, Jericho, Východní Jeruzalém a Ramalláh se zúčastní nejrůznějších tematických školení. Pro ženy připravila Charita Jeruzalém ve spolupráci se školícími centry (YWCA Ramallah, YMCA Jericho, Al Saraya – Jerusalem aj.) roční učňovské kurzy zahrnující i minimálně měsíční stáž. 35 vybraných žen poté získá startovací balíčky umožňující rozjet vlastní podnikatelské záměry. Studentům a absolventům středních škol oproti tomu Charita poskytne poradenství, jaké si zvolit budoucí zaměstnání, a to s ohledem na vývoj domácího trhu. Studenti i ti, co už studium vysoké školy úspěšně ukončili, se budou moci účastnit školení o hledání zaměstnání, jak správně napsat životopis, jak se připravit na osobní pohovory aj.

Rozpočet celkem: 12 648 000 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura 

Česká rozvojová agentura (logo).