CHARITA PRO IRÁK

č.ú. 55660022/0800, VS 180

DMS CHARITASVET
na číslo 87 777

Všem dárcům děkujeme.

CHARITA PRO SÝRII

č.ú. 55660022/0800, VS 182

DMS CHARITASVET
na číslo 87 777

Všem dárcům děkujeme.

Potřebná solidarita pro syrské uprchlíky v Turecku

Caritas Internationalis

„Nikdy jsem si nemyslela, že se můj život může takovým způsobem obrátit vzhůru nohama,” říká pětapadesátiletá žena, matka čtyř dětí a jedna ze syrských uprchlic, která odešla do Turecka. „Naše rodina byla v Sýrii zdravá a šťastná.“

„Stále znovu přemýšlím nad okamžiky, kdy ta strašná situace v mé zemi začala,” říká. „Mám rakovinu. Je to náhoda, že jsem zrovna teď nemocná? Mám velké obavy o to, zda budu moci pomáhat svým dětem. Čelí teď velmi těžkému období.”

Prostřednictvím charitního programu v Istanbulu má přístup k lékům a dalším základním potřebám, včetně jídla a domácího vybavení. Od chvíle, kdy začala navštěvovat terapeutická sezení, se její emocionální stav zlepšil a nyní se účastní i ženských skupinových aktivit pořádaných Charitou v Istanbulu. „Děkuji všem za jejich podporu,” říká. „Jsem šťastná, že jsem potkala skupinu nových přátel. Cítím se jistější, když vím, že zde jsou lidé, kteří se zajímají o naše trápení. Potřebujeme víc než chléb. Potřebujeme pocit solidarity.”

Dvě její děti se účastní vzdělávacích aktivit pro syrské uprchlíky v Istanbulu. Jedna z jejích dcer také navštěvuje jazykový kurz podporovaných Charitou.

„Atek ilafi” (Bůh ti žehnej) jsou slova, která tato matka pokaždé opakuje Seleně, své sociální pracovnici z Charity. Tato slova činí Selenu velmi šťastnou, ale zároveň se kvůli nim cítí nesvá. Pokouší se jí vysvětlit, že přístup k lékům a základním potřebám (např. potravinám) jsou její základní lidská práva. Kvůli přístupu k základním lidským potřebám a právu na důstojný život by se lidé neměli cítit zavázáni druhým.

Pokračující nepokoje v Sýrii způsobují tamním obyvatelům nenapravitelné škody. V současné době je v Turecku okolo jednoho milionu syrských uprchlíků. Charita v Turecku se zaměřuje na distribuci potravin a dalšího materiálu, na sociální a zdravotní pomoc, na společenské aktivity a podporu vzdělávacích zařízení.

Článek převzat ze stránek caritas.org.
Autor článku i fotografie: Caritas Internationalis

Nadále pokračuje sbírka Charita pro Sýrii, která má za cíl pomoci syrským uprchlíkům v zemi i v okolních státech.