CHARITA PRO SÝRII

 

č.ú. 55660022/0800, VS 182

 

Všem dárcům děkujeme.

Klinika v Aleppu

Název projektu: Klinika JRS v Aleppu

Doba trvání projektu: leden až prosinec 2017

Partnerské organizace:

  • Jesuit Refugee Service (JRS)
  • Caritas Internationalis (síť světových Charit)

Zaměření projektu: zdravotní péče

Cíl: Snížení zranitelnosti osob postižených krizí, zmírnění jejich utrpení a zachování lidské důstojnosti.  

Cílová skupina: Vnitřně vysídlení obyvatelé i jejich hostitelé z oblasti Midan a okolí (zejména ženy, děti a senioři).

Země/oblast: Aleppo / Sýrie

Popis projektu:

Od března 2011 zemřelo více než čtvrt milionu Syřanů násilnou smrtí a přes milion dalších utrpělo zranění. 4,8 milionu Syřanů ze země úplně uteklo a 6,5 milionů se vnitřně přesídlilo. V důsledku neustávající krize tak zhruba 13,5 milionu lidí vyžaduje humanitární pomoc, z toho asi 5,8 milionů dětí. Až 4,9 milionu osob žije v těžce dostupných oblastech a 970 000 přímo na jednom z osmnácti obležených území. Nedostává se jak potravin, tak pitné vody, hygienického zázemí, hygienických potřeb, přístřeší i potřeb do domácnosti.

Stejně tak kritická je i otázka zdravotní péče, která aktuálně chybí 13 milionům Syřanů. Plně funguje jen 46 % zdravotnických středisek, která navíc denně čelí riziku náletů. V zemi není dostatek léků ani dalšího spotřebního materiálu a vybavení. Situaci přitom ještě prohloubila destrukce továren vyrábějících léky, ke které došlo v srpnu 2016. Ze země nadto utekla řada lékařů, čímž se zdravotní péče pro mnohé stala místně i finančně nedostupnou službou.

Partnerská organizace Charity ČR Jesuit Refugee Service se v současnosti stará o poskytování zdravotní péče přímo v centru Aleppa, v oblasti Midan a jeho těsného okolí. I zde žije velké množství vnitřně vysídlených obyvatel, a proto v Midanu JRS v roce 2013 zřídila kliniku poskytující základní zdravotní péči, péči o matku a dítě, fyzioterapii, dermatologii, otolaryngologii (ORL) a další. 

Centrum zajišťuje vnitřně vysídleným i jejich hostitelům celkové ošetření (zejména pak urgentních a chronických onemocnění), které může podstoupit vždy minimálně 25 osob denně. Stejný počet pacientů také denně přijmou oddělení pediatrie a gynekologie. Ve všech případech se jedná o pomoc formou lékařských prohlídek, distribuce léků (zejména na chronická onemocnění) a dílčích lékařských úkonů jako jsou laboratorní testy, radiologie, operace, porody, hospitalizace, fyzioterapie a další. Klinika zároveň vyjíždí za pacienty neschopnými dopravit se do centra kvůli svému zdravotnímu stavu svépomocí. Celkem půjde o 6 700 služeb.

Skrze Charitu Internacionalis, potažmo Charitu ČR, přispělo na chod zdravotnického centra v Midanu Ministerstvo vnitra ČR.

Rozpočet celkem: 5 000 000 Kč

Donor: Ministerstvo vnitra ČR