CHARITA PRO SÝRII

 

č.ú. 55660022/0800, VS 182

 

Všem dárcům děkujeme.

Pomoc pro nejzranitelnější v Damašku

Název projektu: Podpora nejzranitelnějších skupin v Damašku

Doba trvání projektu: duben až prosinec 2018

Partnerské organizace: křesťanská organizace v Damašku

Zaměření projektu: humanitární pomoc (voda a sanitace, hygiena, potravinová pomoc, zajištění přístřeší, podpora vzdělávání)

Cíl: Přispět k pokrytí základních humanitárních potřeb přesídleného obyvatelstva a obětí konfliktu uvnitř Sýrie. Minimálně 1979 zranitelných domácností obdrží potravinovou a nepotravinovou pomoc, podporu bydlení a vzdělávání  

Cílová skupina: 

  • vnitřně vysídlené obyvatelstvo
  • nejzranitelnější skupiny hostitelských komunit postižených válečným konfliktem (zejména rodiny extrémně chudé, vedené samoživitelkou/samoživitelem, s velkým počtem dětí, s osobami nemocnými)

Země/oblast: Damašek a okolí, Sýrie

Plánované výstupy: 

  • alespoň 1120 domácností obdrží potravinovou pomoc
  • alespoň 784 domácností obdrží nezbytnou materiální pomoc
  • alespoň 75 studentům budou uhrazeny rekvalifikační kurzy

Popis projektu: 

Syrský konflikt sužuje tamní obyvatelstvo již sedmým rokem. Má dalekosáhlé dopady na ekonomickou, politickou i sociální situaci. Dopady konfliktu pociťují všechny generace. Vyrůstá mladá generace Syřanů, která za svůj život nikdy nepoznala mír. Většina dětí a studentů se nemůže dovolit studia nebo například dopravu do školy.

6,5 milionu lidí trpí nedostatkem potravin, 2 miliony žijí v polorozpadlých obydlích nebo byl jejich domov úplně zničený. 1,2 milionu si nemůže dovolit platit nájem, na pomoci zvenčí je závislých až 85 % Syřanů.

Charita Česká republika v zemi dlouhodobě díky svým partnerům působí a přispívá k zajištění potravinové a nepotravinové bezpečnosti – pomáhala zde už v roce 2017
I nadále reaguje na nejzákladnější problémy a potřeby obyvatel v zemi: nedostatek, potravin, problémy s bydlením a základním vybavením domácnosti, uspokojení hygienických potřeb a dostupnost vzdělání. Distribuci poukázek a materiální pomoci zajistí partnerská organizace v zemi.

Rozpočet celkem: 4 742 780 Kč

Donor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.