CHARITA PRO SÝRII

 

č.ú. 55660022/0800, VS 182

 

Všem dárcům děkujeme.

Pomoc pro nejzranitelnější v Damašku

Název projektu: Pomoc pro nejzranitelnější v Damašku

Syrský DamašekDoba trvání projektu: duben až listopad 2017

Partnerské organizace: dobrovolnická organizace v Damašku

Zaměření projektu: humanitární pomoc

Cíl: Přispět k pokrytí základních humanitárních potřeb přesídleného obyvatelstva a obětí konfliktu uvnitř Sýrie. Minimálně 1800 zranitelných domácností (cca 9 000 osob) obdrží potravinovou a nepotravinovou pomoc.  

Cílová skupina: 

  • vnitřně vysídlené obyvatelstvo
  • nejzranitelnější skupiny hostitelských komunit postižených válečným konfliktem (zejména rodiny extrémně chudé, vedené samoživitelkou/samoživitelem, s velkým počtem dětí, s osobami nemocnými)

Země/oblast: Damašek a okolí, Sýrie

Plánované výstupy: 

  • 900 rodin obdrží potravinovou pomoc na jeden měsíc.
  • 300 rodin obdrží poukázky na oblečení a obuv.
  • 300 rodin obdrží poukázky na nezbytné vybavení domácnosti.
  • 300 rodin obdrží poukázky na nezbytné hygienické potřeby.

Popis projektu: 

Syrský konflikt sužuje tamní obyvatelstvo již šestým rokem. Má dalekosáhlé dopady na ekonomickou, politickou i sociální situaci. Dopady konfliktu pociťují všechny generace. Vyrůstá mladá generace Syřanů, která za svůj život nikdy nepoznala mír. Denně je v Sýrii 6 150 osob donuceno opustit svůj domov a přijmout jednu ze dvou strategií: zůstat v zemi, nebo ji opustit. Vnitřně vysídleno je momentálně 6,3 milionu populace.

I přes vyhrocenou situaci stále zůstává většina syrských obyvatel doma, s vírou v uklidnění nepokojů. Rodiny jsou však často důsledkem konfliktu rozděleny, lidé trpí sociální izolací a ve společnosti panuje vzájemná nedůvěra. V nejvyšší míře zůstávají vnitřně vysídlení u místních komunit, svých příbuzných či známých, kteří jim poskytnou přístřeší. Tyto komunity však již po tolika letech nejsou schopny snášet stále se zvyšující tlak a ekonomické nároky, které z ubytování vnitřních uprchlíků plynou.

Nezaměstnanost v Sýrii dosáhla téměř 53 %, mezi mladými ženami dokonce až téměř 65 %. Zároveň stále stoupají ceny potravin, oproti lednu 2016 se ceny zvedly o 15,7 %, ve srovnání s cenovou hladinou z roku 2012 je cena téměř pětinásobná. Následkem konfliktu se snižuje potravinová produkce, což přispívá k nárůstu cen a omezení dostupnosti zboží na trhu. V návaznosti na neudržitelnost ekonomické situace strádají i další oblasti. Syrské vzdělávání, zdravotnictví i sociální systém zcela kolabují.

Charita ČR v zemi dlouhodobě díky svým partnerům působí a přispívá k zajištění potravinové a nepotravinové bezpečnosti. Navázala kontakty s místními komunitami a podařilo se jí analyzovat nejakutnější potřeby zasažených rodin: základní potraviny, obuv a oblečení, nejnutnější vybavení domácnosti, hygienické potřeby. V průběhu roku 2017 bude pomoc doručena minimálně 1800 rodinám pomocí poukázek. Zvláštní zřetel bude brán na rodiny extrémně chudé, vedené samoživitelkou/samoživitelem, s velkým počtem dětí nebo s nemocnými osobami.

Projekt přispívá kromě zvýšení potravinové i nepotravinové bezpečnosti také k udržitelnosti a stabilitě místního trhu, a to díky systému poukázek, které místní trh neoslabují, ale naopak stimulují. Díky systému opakovaných výběrových řízení jsou prodejci nuceni nabízet zboží za kompetitivní ceny, které pro ně ale zároveň nejsou likvidační. Díky měsíčním až dvouměsíčním smlouvám mají dodavatelé zajištěn relativně stabilní přísun zákazníků. Vedle toho projekt cílí i na udržitelnost pomoci u samotných příjemců. To zajišťují detailní analýzy situace žadatelů o pomoc s ohledem na skutečné potřeby domácnosti a na jejich příčiny. Vždy je zvolena taková služba, která co nejefektivněji odstraňuje, nebo alespoň omezuje, příčiny zranitelnosti.

Rozpočet celkem: 4 444 444 Kč

Donor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.