CHARITA PRO IRÁK

č.ú. 55660022/0800, VS 180

DMS CHARITASVET
na číslo 87 777

Všem dárcům děkujeme.

CHARITA PRO SÝRII

č.ú. 55660022/0800, VS 182

DMS CHARITASVET
na číslo 87 777

Všem dárcům děkujeme.

Ztracená generace syrských dětí ve škole

Ztracená generace syrských dětí ve škole

„Nemohu zapomenout na den, kdy můj otec rozhodl, že musíme opustit Sýrii,“ říká patnáctiletá uprchlice Shaymaa’ Adileh. „Opravdu jsme se báli. Viděla jsem, jaký má můj otec strach. Chtěl, abychom byli v bezpečí.“ Shaxmaa patří k tisícům dětem, pro které odchod z domova znamenal i odchod ze školy.

Shaymaaina rodina utekla do Jordánska v květnu 2013. Byla jednou z více než milionu mladých, kteří uprchli před občanskou válkou v Sýrii. Většina jich čelí tvrdé realitě hladu a nemocí. Mnohé z nich pronásleduje v nočních můrách násilí, kterého byli svědky. Ztratili měsíce, ne-li roky vzdělávání. Od počátku krize opustily školu nejméně 3 miliony syrských dětí, přičemž v samotné Sýrii jich do školy nechodí přibližně 2,2 milionu.

Jsou ztracenou generací syrských dětí.

Shaymaaina rodina si pronajala jednu místnost ve městě Karak. Zaregistrovali se v centru jordánské Charity a obdrželi zde pomoc. Pracovníci Charity jí doporučili, aby se společně se dvěma bratry a sestrou přihlásila do školy neformálního vzdělávání, kterou Charita v centru provozuje.

„Navštěvování školy v charitním centru mi dalo naději, že je stále pro co žít,“ říká Shaymaa. Děti mají hodiny angličtiny, arabštiny a matematiky. Dohánějí to, co zmeškaly v Sýrii. Doučovací kurzy jsou navrženy tak, aby jim pomohly udržet si úroveň vzdělání odpovídající jejich věku. Zároveň sportují, hrají hry a mají hodiny ručních prací.

„Naučily jsme se, jak pomocí kreseb a obrazů vyjádřit naše pocity,“ říká. „Výtvarné hodiny byly moje nejoblíbenější. Požádali nás, abychom nakreslili první věc, která nás napadne. Myslela jsem na pocit jednoty, lásky a úcty, který zde zažívám. Děkuji, Charito,” vzkazuje Shaymaa.

V Libanonu chodí do školy pouze polovina dětských uprchlíků ze Sýrie

Součástí neformálního vzdělávání v centru jordánské Charity jsou i výtvarné kurzy. D. Lawson/PA wire„Mnoho dětí nemůže jít do školy,” říká president libanonské Charity monsignore Simon Faddoul. „Mnoho jich žije v zoufalých podmínkách. Setkal jsem se s rodinami, které se snaží přežít ve stanech obklopených sněhem, v některých případech bez obuvi či teplého oblečení.”

Ahmad je devítiletý syrský uprchlík. Do Libanonu dorazil před necelým rokem se svou rodinou. Ve městě Batroun si pronajali zchátralý dvoupokojový byt za 250 dolarů měsíčně. Kvůli tak vysokému nájmu si rodina nemůže dovolit školné pro Ahmada nebo jeho šestiletého bratra Aliho.

Libanonská Charita má program terénní pomoci pro děti bez přístupu ke vzdělání. Její sociální pracovníci rodinu kontaktovali a dosáhli toho, že oba bratři nastoupili do školy bezplatně v rámci programu UNICEF.

Ahmad a Ali v současnosti navštěvují veřejnou školu Estphan Attieh v Batrounu. Dostali také školní potřeby jako brašny a psací potřeby. Mají mnoho nových přátel a to jak z Libanonu, tak i ze Sýrie.

„Bylo pro mě velmi těžké akceptovat, že moje děti musejí žít v tak zoufalých podmínkách, bez skutečného domova a bez přístupu ke vzdělání,” říká jejich otec. „Pomoc, které se jim zde dostává, je zářivým světlem v naší zoufalé situaci. Bez ní by byl život našich dětí skutečná katastrofa.“ 

Charita podporuje vzdělávání, doučování, volnočasové aktivity a psychologické poradenství pro syrské děti v Libanonu a Jordánsku.

Stále pokračuje sbírka Charita pro Sýrii. Zasláním příspěvku na účet číslo účtu 55660022/0800, VS 182 nebo dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo 87 777 lze přispět na aktivity Charity v Sýrii či v okolních zemích na pomoc těm, jež konflikt vyhnal z domovů. Všem dárcům srdečně děkujeme.

Původní článek převzat ze stránek caritas.org. Autorem článku je Patrick Nicholson.
Autoři fotografií: Sam Tarling/Caritas a Danny Lawson/PA wire