Evropa.Země Evropy a bývalého Sovětského svazu

Charita ČR působí v rámci Evropy a v některých zemích bývalého Sovětského svazu. Jmenovitě se jedná o:

Tbilisi ožilo konferencí o autismu

Během konference zaznělo mnoho příspěvků.

11. listopadu 2015 se ve Tbilisi na Iljově státní univerzitě uskutečnila konference na téma "Autismus - současné trendy a výzvy v Gruzii". Zúčastnilo se jí téměř 100 představitelů celostátních, regionálních i nevládních institucí, které pracují s osobami trpícími poruchou autistického spektra (PAS).

Report z pomoci na Ukrajině

Report z pomoci na Ukrajině

Ve dnech 15. – 25. 11. 2015 probíhá monitorovací cesta humanitárního projektu, kdy pracovníci humanitárního oddělení DCHOO a ACHO měli možnost se podílet na předání posledních balíků lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině v oblasti Donbasu.

V Kišiněvě se jednalo o domácí péči

Na konci října se v Kišiněvě odehrála konference o domácí péči.

Ve dnech 28. a 29. října se v moldavském hlavním městě Kišiněvě uskutečnila konference „Služby domácí péče jako model integrovaných primárních sociálních a zdravotních služeb“, a to na Národní vysoké škole medicíny a farmacie Raisa Pacalo. Během obou dní nabídl program vedle přednášek i aktivity v pracovních skupinách.

Přípravy domácí péče na jihu Moldavska v plném proudu!

Rekonstruovaná budova zvenčí - Ceadir Lunga.

V srpnu 2015 podepsali pracovníci Charity ČR se samosprávami v jihomoldavském Ceadir Lunga a Stefan Voda dohodu o bezplatném poskytnutí prostor pro nová centra služeb domácí péče. Objekty vybrala obě města spolu s místní vládou a okresními nemocnicemi, a to v blízkosti zařízení poskytujících zdravotní péči.

Školení pro sociální pracovníky už běží

Společné foto lektorů spolu s účastníky školení.

2. listopadu 2015 se uskutečnilo první ze série školení určených pro sociální pracovníky věnující se opuštěným dětem. Zlepšení znalostí i praktických dovedností pečovatelů a sociálních pracovníků přispěje ke zkvalitnění vztahu s dětmi.

ČT24 zdokumentovala pomoc Charity ČR na Ukrajině

Charita ČR.

Redaktorka ČT24 Martina Tlachová a kameraman Michal Čeliš vyrazili na Ukrajinu spolu s týmem Oblastní charity Znojmo, který vedle dobrovolníka Richarda Boudy sestával i z ředitele znojemské Charity, Mgr. Evžena Adámka. Reportéři mapovali a zaznamenávali aktivity Charity ČR na Ukrajině. Při návštěvě předávali pracovníci finanční pomoc, pleny pro dospělé i zdravotnické vybavení a mimo jiné navštívili hned několik příjemců pomoci z Čech, včetně desetiletého Andreje trpícího rakovinou. Reportáže ČT24 můžete nalézt zde a zde.  

Školení o autismu ve městě Prizren

Účastníci školení o autismu v kosovském městě Prizren.

V Centru rané diagnostiky a péče v jihokosovském městě Prizren proběhlo již třetí letošní školení vedené českými odborníky z organizace APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem). 1. až 4. říjen tak patřil lektorovi Romanu Peškovi, který dané téma představil zaměstnancům Centra i rodičům do něj docházejících dětí.

V Gagauzii se mládež zapojuje do rozhodovacích procesů

Skupina mladých aktivních lidí, členů CAG z obce Vulcanesti (foto: AO Success).

Studenti z pěti měst jižního Moldavska na vlastní kůži zažili, co znamená být „aktivním občanem“ přinášejícím společnosti pozitivní změny. Jednalo se o členy místních akčních skupin, které v Gagauzii během roku vznikly v rámci působení Charity ČR.