Evropa.Země Evropy a bývalého Sovětského svazu

Charita ČR působí v rámci Evropy a v některých zemích bývalého Sovětského svazu. Jmenovitě se jedná o:

(Nejvíc) atraktivní ženy?

(Nejvíc) atraktivní ženy?

Ty zdravé.

Charita Česká republika společně s gruzínskými partnery podporuje prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku ve venkovských oblastech Gruzie. Projekt probíhá od roku 2010 díky finanční podpoře ze strany České rozvojové agentury.

Tříkrálová sbírka pomáhá i v Gruzii

V gruzínském městě Gori a jeho okolí mají hrozně rádi Čechy. Jsme tam celkem slavní a velmi oblíbení. Proč? Kvůli projektu domácí péče, který financuje česká Charita. Můžete na něj přispět právě teď, prostřednictvím Tříkrálové sbírky.

Dopis přátelům našeho díla

Dopis přátelům našeho díla

Koncem roku je čas na bilancování a zhodnocení naší činnosti. Každoročně píšeme dopis přátelům a podporovatelům o naší společné pomoci Ukrajině. Na SHP DCHOO také dochází k personálním změnám. Ing. Marta Porubová odchází po 6 letech záslužné práce ze Střediska. Vedoucím SHP DCHOO bude dále Mgr. Ondřej Rozkopal a projekt Adopce na dálku přebírá nový pracovník Střediska Mgr. Martin Okáč. Přejeme Vám úspěšný rok 2012 a těšíme se na další spolupráci!

Již jen 11 dětí nemá vánoční dárek

Již jen 11 dětí nemá vánoční dárek

Arcidiecézní charitě Olomouc za osm dní od vyhlášení letošní akce Vánoční balíček pro Ukrajinu, zbývá pouhých 11 dětí, které zatím nemají svého konkrétního dárce.

Ovčí farma financuje Charitu

Ovčí farma financuje Charitu

S podporou Arcidiecézní charity Olomouc byla na Ukrajině pod organizací Caritas Kolomyja otevřena nová ovčí farma. Výnosy z prodeje masa, sýrů a vlny budou sloužit k financování pomoci, kterou tato Charita poskytuje sociálně potřebným ve svém regionu, zejména pak dětem.

Deset chudých studentů na Ukrajině bude studovat díky Charitě

Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen ACHO) podporuje formou placeného studijního stipendia deset sociálně potřebných studentů na Ukrajině, což je o jednoho více než v minulém školním roce. Celkový objem na tento školní rok bude 4 000 EUR, tedy více než 100 000 Kč.

Slavnostní otevření centra zdravotně-sociálních služeb v Kišiněvě

Slavnostní otevření centra zdravotně-sociálních služeb v Kišiněvě

Charita Česká republika zahájila slavnostně 26. července 2011 provoz denního centra zdravotně-sociálních služeb v Kišiněvě. Jedná se již o třetí zařízení, které vzniklo společnými silami Charity ČR a moldavských partnerů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Podpora ekologického zemědělství v Moldavsku

Podpora ekologického zemědělství v Moldavsku

Sovětský systém hospodaření se zemědělskou půdou v Moldavsku měl negativní vliv jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví. Jedním z důsledků je v současnosti oživený zájem o tradiční a autentické potraviny. Důležitým faktorem při obchodování s původními, doma vyrobenými potravinami, je snadná dohledatelnost jejich původu.